Godin, held

Gelezen door: Theo Schippers (104 boeken)

Citaat: "Ze hield haar adem even in, sloot haar ogen, daarna schoof ze de vibrator onder haar kussen.
Het was een goeie geweest, lang en golvend was ze klaargekomen. Ze had ernaar uitgekeken, er de tijd voor genomen. Ze bedekte haar vulva met haar rechterhand zoals Marius altijd deed, een warme kom. Haar eigen aanraking was kalm en sussend, anders dan wanneer Marius van handpalm tot vingertop haar teder maar onverbiddelijk claimde. "

Dit boek gaat over Marius en Tessa, die hun hele leven niet kunnen of willen samenwonen, maar niet zonder elkaar kunnen, zeker seksueel. Ze ontmoeten elkaar vaak en dan hebben ze veel seks. De essentie van het boek is de beschrijving van vele seksscènes.

Goede seks
Goede seks schrijven is erg moeilijk. Veel auteurs nemen dan hun toevlucht tot ironie en humor, andere beschrijven ongewone seks, obsessies e.d., en nog andere auteurs blijven heel vaag.
Gustaaf Peek beschrijft gewone seks tussen een man en een vrouw, zonder ironie die de opwinding wegneemt. Hij beschrijft heftige, tedere seks zeer expliciet en op zo'n zinnelijke manier dat het soms lijkt alsof je erbij bent. Die zinnelijke en expliciete beschrijvingen staan overigens in een mooie stijl.
Veel lezers mopperen omdat er zoveel sekksscènes zijn, en ja, als het niet voor de seks is is het niet nodig dit boek te kopen.
Ook is het zo dat de 'gewone' seks tussen man en vrouw haar grenzen heeft aan mogelijkheden, niet in de wereld van de fantasie, maar wel fysiek. Daardoor kan het soms wel veel van hetzelfde zijn. Ik neem het erbij, ik ben al erg tevreden dat we eindelijk weer eens een Nederlandstalige auteur hebben die heel goede seksscènes schrijft.

De dood
Naast seks is de dood niet te vermijden in dit boek. Omdat eros en thanatos onafscheidelijk zijn? Omdat men, zodra men iemand kent waar men graag bij is, of waar men van houdt, bang is de persoon te verliezen, doordat hij sterft, doordat men zelf sterft, doordat het contact verbroken wordt, of doordat het moment van heerlijk samenzijn voorbij gaat in afwachting van een volgend moment. Dat alles is de dood, en het boek loopt ervan over, evenveel als van de vele vlekken sperma en vaginavocht.

Veel vrijheid
De seks en de dood zijn expliciet aanwezig. Daarnaast is er het thema van de relatie tussen de hoofdpersonen, en daar blijft de auteur vaag over. Wie wil kan er een klassiek verhaal bij fantaseren, of iets helemaal anders, want de lezer krijgt grote vrijheid om het verhaal zelf in te vullen - als hij het wil. Misschien is het niet eens nodig om betekenis te proberen geven aan het gebeuren tussen de hoofdpersonen.

Deze manier van schrijven komt wat postmodernistisch over, de strekking die vindt dat literatuur geen betekenis moet geven, en dit dan ook speels ontwijkt.
Misschien is het niet slecht om geen betekenis te proberen geven als het gaat over dingen als seks, liefde, de dood. Deze onderwerpen zijn interessant om over te schrijven maar niemand ter wered is klaar met die onderwerpen, weet wat ze nu eigenlijk zijn. Er bestaan alleen maar veel verschillende, fragmentarische, en meestal vrij enggeestige meningen over. Maar wat is seks? Wat is liefde? Wat is de dood? Gustaaf Peek blijft nederig en geeft geen antwoorden. Niet zo eenvoudig voor de lezer, maar het ontbreken van denkpistes kan ruimte creëren.

Structuur
Het boek is achterstevoren geschreven in de tijd. Het laatste hoofdstuk is het eerste. De lezer leest dus vanaf het moment dat de personages oud zijn, terug naar hun jeugd.
Sommige lezers vinden dit erg aangenaam, het maakt hen nieuwsgierig naar het verloop van het verhaal, maar anderen vinden het verwarrend. Ook hier geeft Gustaaf Peek echter grote vrijheid: bevalt het niet om achterstevoren te lezen, dan kan men het boek bij het begin beginnen, bij het laatste hoofdstuk dus, en zo terug lezen tot de personages oud zijn.
Tenslotte is het voor diegenen die niet geÏnteresseerd zijn in de verhalende hoofdstukken, perfect mogelijk om die over te slaan en alleen de seksscènes te lezen. Aangezien er zoveel zijn heeft men dan nog altijd waar voor zijn geld met dit boek!

Door die grote vrijheid binnen de structuur, lijkt Gustaaf Peek een schrijver van onze tijd: het boek lijkt geschreven als een website waar je doorheen de pagina's kan surfen in de volgorde die jou het meest interesseert.

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties:

Gelezen door: Agnes Poesen (291 boeken)

“De enige echte liefde is de onmogelijke liefde” schreef Goethe. Ik begin het stilaan, door de recent gelezen romans zoals 'Malina' en 'Nietzches tranen', voor waarheid te nemen. Laat het geloof in deze stelling nog maar eens toenemen gedurende het lezen van de roman ‘Godin, held’ van Peek. Maar gelukkig weet ik uit ervaring dat elke stelling haar uitzonderingen kent. Er is al veel geschreven en gediscussieerd over Peek’s roman “Godin, held”en dit niet in het minst omwille van de vele, explectiete, niets aan de verbeelding overlatende seksscènes. Ze zijn er, je kan er als lezer niet om heen, maar deze roman is meer dan een, voor sommige, teveel aan seks!

De roman begint met een overlijden, een overlijden in het jaar 2039. Het jaar waarin het hoofdpersonage, naar mijn persoonlijke telling, zo’n 80 jaar is, en beschrijft dan terug haar leven, haar liefdesleven en voornamelijk haar buitenechtelijke relatie met een man die ze leerde kennen als tiener op de middelbare school. Door op deze manier te schrijven houdt de schrijver de lezer bij zich, naast de verwarring die deze schrijftechniek, zeker in de eerste hoofdstukken, oproept, maakt het ook nieuwsgierig naar wat zal komen. De schrijver geeft je met mondjesmaat een inkijk in de relatie tussen deze twee mensen, een hoofdzakelijk vleselijk geconsumeerde liefde. Maar ook een liefdesrelatie tussen twee mensen die elk op hun manier zich niet geslaagd voelen in het leven, het ontbreekt hun aan iets essentieels. Wat dat is laten ze tussen hun beiden onbenoemd.

Al lezend besef je ook dat er geen gelijkheid, evenwicht, harmonie is tussen de partners, het is het vleselijk genot dat hen aan elkaar blijft binden. Beiden zijn voor elkaar een instrument, een middel om te vluchten uit hun eigen onbevredigde bestaan. Mocht u me, na lezing van deze roman, hierin tegenspreken, dan sta ik daarvoor open, want meer nog dan eender ander gelezen boek, ga je deze roman persoonlijk invullen en dat is naar mijn mening de grote sterkte van deze roman. Ieder van ons zal zich in een liefdesrelatie hopelijk ooit een godin of een held mogen voelen, op de manier waarop hij of zij dat wil invullen! Een pracht van een titel besef ik na lezing van de roman.

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties:

Gelezen door: Peter Geiregat (396 boeken)

Marius en Tessa zijn de Held en de Godin uit dit boek. Hun relatie begint al in hun jeugd. Met ups en downs worstelt hun liefde zich naar hun oude dag. Omdat Marius niet getrouwd is met Tessa, zijn grote jeugdliefde (son amour pour toujours), zijn ze gedoemd om een buitenechtelijke relatie aan te gaan. De seks is spannend en opwindend. Het is ook voor een groot deel het bindmiddel in hun relatie. Zowat 90% van hun ontmoetingen zijn gelinkt aan seks. Dit stemt me tot nadenken. Heeft de auteur teveel de focus op de seks gelegd (altijd een goed verkoopsargument) of moeten we er als lezer genoegen mee nemen dat niet iedere relatie gebouwd is op respect, graag zien, zich inzetten voor elkaar,...

Aangezien het verhaal over vele jaren (decennia) uitgespreid is, vind ik dat de titel niet helemaal de lading dekt. Voor mij hoefde de 'kunstgreep' niet om het verhaal te laten aanvatten in 2039 en terug te keren naar de jeugdjaren. Voor mij had dit geen meerwaarde. De vele seksscènes zijn goed en volwassen geschreven, maar het mochten er wat minder zijn. Op de vrijgekomen bladzijden had ik graag wat over 'platonische' liefde gelezen. Gustaaf Peek heeft het een gedurfd boek geschreven. Voor mij is hij niet helemaal geslaagd in zijn opzet, maar hij heeft in ieder geval niet gekozen voor de platgetreden paden. Het is moeilijk om nog iets toe te voegen aan de universele liefde. Dit boek was een verdienstelijke poging! 

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties:

Gelezen door: Paul Degrande (48 boeken)

Citaat: "Ze bewoog behoedzaam, niet omdat ze oud was, maar omdat ze had onthouden dat de zee niet weet dat er mensen in haar zwemmen."

Speelse sensuele ode aan de liefde. Uitgekiend gecomponeerd verhaal in omgekeerde volgorde van gebeuren! - Van een betekenis tellende transformatie(?!) tot het eerste smachten naar de lichamelijk samensmelting vol van innigheid. Adembenemend boeiend geschreven met gevoel voor ritme, tragiek en gekruid met sterk nazinderende erotische passages!
Genomineerd voor de Libris boekenprijs 2015!

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties:

Gelezen door: Noël Gybels (464 boeken)

Omdat ik uit recensies wist dat de verhaalstructuur eigenlijk "omgekeerd" was neergeschreven, ben ik achteraan beginnen lezen en heb ik de hoofdstukken dus in een logische volgorde gelezen. In een erg rijke taal volg je het liefdesleven van Tessa en Marius, die elkaar obsessief beminnen. Je volgt hun onvoorspelbaar leven, waarin ze elkaar heel moeilijk kunnen missen. Opwindende sexscènes wisselen af met ontroerende verhaaldelen en houden je als lezer in de ban van de grillige verhaallijnen. Een fijn antwoord op de vraag "Wat is liefde ?"

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties:

Locatie: Nederland