Waar komt dat kind vandaan?

Gelezen door: Norbert De Meyer (139 boeken)

Citaat: "Zo slaat soms, juist te midden van veel goeds,
het heimwee toe, volkomen onverhoeds. "

"De dichter van het ontroerende", zo zou men Willem Wilmink (1936-2003) kunnen bestempelen. Al kon hij méér dan zomaar wat versregels uit zijn pen laten vloeien. Hij was ook prozaïst, essayist, cabaretier, zanger, enz. Hij schreef voor grote en kleine mensen, waardoor zijn gedichten erg transparant zijn. Vandaag komt dit werkstuk eerder stoffig over, simplistisch zeg maar, vol weemoed en heimwee naar zijn jeugd. En natuurlijk kon hij niet onderuit aan de Grote Oorlog die onuitwisbare krassen naliet op zijn kinderziel.

Dit boek waarin de opgenomen gedichten oorspronkelijk verschenen naar aanleiding van zijn 65ste verjaardag is dan ook voor de liefhebbers van het genre. De woorden bulken van braafheid en gedweeheid, schrijnend soms, zo nederig en deemoedig, eigen aan een lang vervlogen tijd waarin het (christelijke) geloof een hoofdrol opeiste. Niettemin schetste Wilmink een teder en liefdevol beeld van een periode waarin alles o zo simpel en voor de hand liggend leek, maar dat in werkelijkheid allesbehalve was.

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties: