Amandelen voor Franciscus

Gelezen door: André Oyen (3553 boeken)

Citaat: "Kennis is dus niet verderfelijk, maar het is het vehikel om de waarheid te kunnen kennen. Kennis is verderfelijk wanneer deze wordt misbruikt en ingezet om verkeerde doelen na te streven."

De man die bekend staat als de oprichter van de Franciscanenorde: Franciscus van Assisi werd geboren in het jaar 1181 of 1182 in het Italiaanse plaatsje Assisi in Umbrië . Hij was de zoon van Pietro Bernardone, een rijke lakenkoopman. Hij groeide op in luxe, was een beetje verwend en had een losbandige jeugd. Het was de bedoeling dat hij zijn vader zou opvolgen als koopman, maar hij droomde er zelf van om ridder te worden. Hij werd opgeleid tot ridder en vocht zelf mee in de oorlog tegen Perugia in 1202, waar hij gevangen werd genomen. Nadat hij door zijn vader werd vrijgekocht deed hij nog eenmaal mee met een expeditie tegen Apulië. Bij Spoleto kreeg Franciscus een visioen dat hij terug moest keren naar zijn geboorteplaats en dat hem daar duidelijk zou worden wat zijn werkelijke bestemming in het leven zou zijn. Hij besloot dit te doen en gaf zijn wapenuitrusting weg.

Tijdens zijn terugreis kwam hij een melaatse tegen. In plaats van zijn afkeer te laten merken, stopte Franciscus en omhelsde de zieke. Dit gaf ze allebei zo’n goed gevoel dat Franciscus vanaf dit moment altijd partij zal kiezen voor de minderheden in de samenleving. Een volgende belangrijke gebeurtenis vond plaats in een kerkje in San Damiano. Hier bad Franciscus vaak, maar op een dag hoorde hij een stem die zei: “Ga, Franciscus, repareer mijn huis, want je ziet dat het op instorten staat”. Hij neemt dit serieus en om aan geld te komen verkocht hij dure stoffen van zijn vader. Hier werd zijn vader zo boos om dat het tot een rechtszaak kwam, waarbij Franciscus afstand doet van al zijn bezit en zijn recht op de erfenis. Hij gaat verder als bedelaar en de derde belangrijke gebeurtenis is tijdens een eucharistieviering. Hier hoorde hij dat volgelingen van Jezus geen goud en zilver meer mogen bezitten en in armoede moeten leven.

Deze drie gebeurtenissen vormen het begin van zijn volledige toewijding aan God. Nadat de ‘bedelaar’ van Assisi al zijn bezit had weggegeven, begon hij zijn boodschap te verspreiden: liefde voor de Schepper, voor mens en natuur. Al snel heeft hij een grote groep volgelingen. Franciscus wilde graag de goedkeuring van de paus en trok daarom met een groep naar Rome. In eerste instantie wees de paus hem af, maar na een visioen kwam hij terug op zijn beslissing. Vanaf 1217 was Franciscus de leider van een officiële kloosterorde, de Franciscanenorde. De Franciscanen behoren tot de bedelorden. Franciscus overleed op 3 oktober 1226 in Assisi. Vandaag de dag heeft hij wereldwijd miljoenen volgers. Twee jaar na zijn dood, op 16 juli 1228, werd hij door paus Gregorius IX heilig verklaard. Zeven eeuwen later, in 1929, wordt de sterfdag van de heilige uitgeroepen tot internationale dag van het dier. Dit komt vooral door de beroemde verhalen over Franciscus waarbij zijn liefde voor de natuur en de dieren duidelijk wordt.

Door zijn toewijding aan Jezus en zijn manier van leven in armoede is Franciscus een heel belangrijk persoon geworden voor de katholieke kerk. Door zijn liefde voor dieren en de natuur is hij ook tegenwoordig nog een voorbeeld voor ecologen en natuurliefhebbers. Hans van Hartevelt die in 2014 met zijn onthullende roman ‘De verkwanseling van een kroonjuweel’ over de gedwongen onttakeling van de eeuwenoude bibliotheek van het Koninklijk Instituut voor de Tropen, hoge ogen gooide kijkt in zijn roman Amandelen voor Franciscus met hedendaagse ogen naar Franciscus en belicht zo diverse kanten van de heilige die men niet direct in vrome schrijfsels zal terugvinden. Heel boeiend zijn de passages over de missie van Franciscus tijdens de vijfde kruistocht. Hij probeert in het hol van de leeuw de koning van Egypte te bekeren en strijd te voorkomen. Er groeit iets bijzonders tussen de twee mannen. De kruisvaarders richten uiteindelijk een bloedbad aan.

Gebaseerd op de historische bronnen kleurt de auteur in wat er gebeurd kan zijn in het jaar dat Franciscus in het Heilig Land verbleef en de jaren daarna. Franciscus ziet zijn vredesmissie mislukken en verdwijnt. Wanneer Franciscus na bijna een jaar opduikt in het Heilige Land verneemt hij dat zijn orde uiteenvalt. Verzwakt maar vastberaden keert hij terug om iedereen in het gareel te krijgen, gemakkelijk gaat dat niet in het wespennest van de kerk en de orde. Aan de roep de leefregel te versoepelen geeft hij geen gehoor, ook niet wanneer Rome hem onder druk zet. Hij eist van zijn volgelingen volledige overgave, vecht conflicten uit. Hij geeft de leiding van de orde uit handen, stelt de ordesregel op papier stelt, wordt steeds zieker en ontvangt de kruiswonden van Christus in zijn lichaam. de jaren daarna waarin hij de leiding van de orde uit handen geeft, de ordesregel op papier stelt, steeds zieker wordt en de kruiswonden van Christus in zijn lichaam ontvangt. De auteur heeft degelijke research gedaan maar veroorlooft zich enkele vrijheden die hem als historische romanauteur zijn toegestaan. Dankzij Van Hartevelts knappe stijl van schrijven krijgen we een goed beeld van de worstelingen die Franciscus doormaakt even als zijn nukken en de botsingen die dat oplevert met verschillende mensen. Hans van Hartevelt heeft andermaal een topprestatie afgeleverd met deze doorleefde en boeiende historische roman.

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties: