Het geluid van denken

Gelezen door: André Oyen (3525 boeken)

Citaat: "Zie de hand, die de slang heeft/ gevoed. De fijn gelede buisjes/ van haar vingerkootjes. Haar/ huid vol plooien en spikkels./ De aderen melkblauw en gezwollen,/ een smalle gouden ring bezet/ met diamantjes, die ooit, voordat/ ik er was, haar hart verhief/ tot opperste hartstocht./ Dat is dus de kwelling van/ de sterfelijkheid./"

In de jaren tachtig van de vorige eeuw brak door met de bundel ‘Uit naam van mijn naam’. Behalve als dichter van een tiental bundels maakte Wasch naam met zijn biografieën over schrijvers: Jack Kerouac, Brendan Behan en Dylan Thomas. Bovendien maakte hij zijn debuut als fictieschrijver met de roman ‘De belegering van de jonker’ in 2011. Karel Wasch was hoofdredacteur van de tijdschriften Ruim en Nynade en recensent. Voor OBA Live, het programma van Theodor Holman en de VPRO deed hij radiowerk en hij trad op als Dichter bij de dag voor de EO radio.

'Het geluid van denken' bevat gedichten die zonder veel franjes een verhaal vertellen over het verlies van een vriend, de nachtelijke leegte van een stad, angst voor een mes, een kind in halfslaap dat boze stappen op de trap hoort, emoties die direct raken aan ons bestaan. over liefde en schuld, een tragische vriendschap, een zieke moeder, de dromen en verwachtingen van een kind, katholieke rituelen als een processie en spanningen in een gezin. Geen enkel thema of taboe gaat hij uit de weg. Een poëtische autobiografie waarbij de lezer als een blinde een beeld aftast, voelt wat het voorstelt en er zo zijn eigen betekenis aan geeft. Zijn afscheid is geel conftonterend omdat er zoveel herkenbaarheid in zit. otdat de dwangbuis/ van gezond verstand/hem afsneed van ons samenzijn/ (uit voor hij zich overgaf). Dat zijn zinnen die iets met je doen als lezer. Want de dichter maakt die dwangbuis bijna visueel in zijn gedicht. Het verduidelijkt ook zijn sympathie voor auteurs die wegvluchten in alcohol of drugs. En juist dat maakt de titel ‘Het geluid van denken’ zo begrijpelijk. Je kan de storm in zijn geest horen en die storm beleeft de lezer mee en ervaart hij als een blauwdruk van zijn eigen kwetsbaarheid.

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties: