Vrolijk scheppen

Gelezen door: André Oyen (3507 boeken)

Citaat: "Later schreef ik in mijn dagboek het te betreuren Nooit te zullen schrijven dat ik toen en toen, zo en Zo laat was gestorven. En meer nog dat ik als een Wenende Phoenix uit mijn as was opgestaan. Uit Opgeveerd"

Jan van der Haar (1960) is literair vertaler en dichter. Hij vertaalde prozawerken van o.a. Curzio Malaparte, Giorgio Bassani, Niccolò Ammaniti, Alberto Garlini, en hij is de vaste vertaler van Monaldi & Sorti. Eerder al vertaalde hij gedichten van Michelangelo, Elsa Morante en Pirandello. Met Robert Dorsman vertaalt hij incidenteel Zuid-Afrikaanse poëzie, met name die van Antjie Krog. Daarnaast schrijft hij zelf gedichten, die hij publiceerde in literaire tijdschriften als De Tweede Ronde, Bunker Hill en Passionate Magazine.

De bundel Vrolijk scheppen is zijn poëziedebuut waarin leven, tot leven wekken en ook de dood bijna dwangmatig aanwezig zijn, soms heel lyrisch dan weer wrang of bitter. Bij de dood horen ook rituelen en tradities zoals crematie-, condoleance- en cafébezoek, en ook die tast de dichter heel zorgvuldig af. Het luik over scheppen en herscheppen en ook tot leven wekken is nog uitgebreider gaande van de oerknal, een gedicht wakker kussen of het bouwen van een toren van Babel aan het strand van St.-Maartensdijk. Hij bewondert ook de mooie dingen uit de schepping zoals een gebronsde torso van een landarbeider, waar hij echter onmiddellijk aan toe voegt dat ook deze schoonheid vergaat tot stof en as en dat deze man zich beter zou laten ombouwen tot een museum.. mooi is dat!
De vrouw is een enkele keer een leeftijdloze filmster met nieuwe borsten, dan weer een beschaafd liefhebbende minnares, maar ook wel eens een kwelduivelin die niet meer is wat ze ooit was. Jan van der Haar mag dan wel heel cynisch beweren in het slotgedicht dat poëten doorgaans verstrooid en gek zijn en hun werk soms een blinde hutsepot lijkt, toch durf ik met de hand op het hart beweren dat deze taalvirtuoos iets tot leven heeft gewekt waarvan je genietend elk woord wil proeven en herproeven.

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties:

Locatie: St.-Maartensdijk.