Het goud van de waarheid

Gelezen door: Bram Silkens (2 boeken)

Citaat: "Als bij een onderzoek van welke aard ook het inzicht niet wil doorbreken, tonen cruciale vingerwijzingen de enige en onschendbare weg waarlangs het vraagstuk beslist kan worden… Soms worden deze vingerwijzingen zelfs gevonden in het materiaal dat al is opgetekend. (Francis Bacon)"

Een tiental jaar geleden werd mijn aandacht getrokken door een dik zwart boek met ‘Het Goud van de Waarheid’ in zwierige letters boven een sinistere schedel. Het boek voerde me terug naar Oxford, midden 17e eeuw, en de moord op New College fellow Dr. Robert Grove. Sarah Blundy, een mooie maar arme jonge vrouw wordt aangewezen als schuldige. Vier ooggetuigen, de Venetiaanse arts Marco Da Cola, Jack Prescott, zoon van een landverrader, John Wallis, wiskundige en cryptograaf en de geschiedschrijver Anthony Wood vertellen elk hun, vaak contradictorische, versie van de gebeurtenissen rond de moord. Slechts één van hen spreekt echter de waarheid…

Iain Pears verweeft in zijn boek fictieve en echte historische gebeurtenissen en figuren tot een zeer realistisch beeld van het onrustige Engeland na de Engelse Burgeroorlog. Het Goud van de Waarheid is een intrigerende zoektocht naar wat er zich werkelijk afspeelde in de lente van 1663. De lezer moet zelf detective spelen en proberen de waarheid te achterhalen door de verschillende getuigenissen tegen elkaar af te wegen en de ‘vingerwijzingen’ te volgen.

 | Reacties (5)Delen |
5 reacties:
karin bosteels op 21 mei 2017:
Heel intelligente historische thriller met tal van personages die ook werkelijk hebben bestaan. Ik heb voor dit boek echt mijn slaap gelaten.
Frederik Galle op 29 oktober 2009:
Voor mij is Het Goud van de Waarheid een groot avontuur welke ik maar niet naast me kon leggen. Ik heb er inderdaad mijn slaap voor gelaten. Het boek heb ik gelezen toen het pas uitkwam en vind het na al die jaren nog steeds een van de beste historische 'who done it'. Ik kan het iedereen van harte aanraden !!
Ludo Vandamme op 27 december 2006:
Gisterenavond klapte ik Het goud van de waarheid dicht. Pears voerde mij 720 pagina's lang mee naar het Engeland (overwegend Oxford) van het midden van de 17de eeuw (1663). Het is de tijd van de koninklijke restauratie, met Karel II op de troon, maar waarin de naweeën van het Protectoraat van Oliver Cromwell nog voelbaar zijn. Bij uitstek Engeland was een land waar de hoge kringen stijf stonden van maatschappelijke codes, dwingende sociale hiërarchieën, intriges, samenzweringen en spionage. Dit vormt ogenschijnlijk het thema van het boek, weliswaar toegespitst op een moordzaak en verteld door vier protagonisten. De verrassing is dat finaal de religie de drijvende kracht blijkt te zijn. Religie in zijn tegenstelde polen: enerzijds in de vorm van de sectarische bewegingen van extreme non-conformisten (Sarah Blundy als een 'messias') en anderzijds Marco da Cola als jezuïet die de zich in het geheim tot het katholicisme belijdende koning moet ondersteunen in zijn wens om Engeland opnieuw in het Roomse kamp te loodsen.

Pears levert een ongelooflijk staaltje van componeerkunst, historische inleving en spanning af. Maar is dat nu het boek dat iedereen moet gelezen hebben? Ik heb mijn twijfels. Aan W.F. Hermans' goede raad : 'Er mag geen mus van het dak vallen zonder dat dit verder een betekenis heeft in het verhaal', laat Pears zich weinig gelegen. Wat extra snoeiwerk in een laatste redactie zou het boek zeker meer spankracht hebben bijgebracht.

Het boek laat zich ook lezen als een vingeroefening in de historische kritiek. Bestaat er zoiets als de historische waarheid? Pears laat uitschijnen dat dit wel kan en voert daartoe de historicus Anthony Wood ten tonele, als vierde verslaggever van wat is gebeurd. Wood is de man die 'het lood van de onnauwkeurigheid' in zijn bronnen omzet 'in het goud van de waarheid' (p.559). Maar zelf bekent Wood ootmoedig dat, alhoewel er maar één waarheid is, het ons niet is gegeven die te kennen (p. 644).
Robert Klumpes op 19 juli 2006:
Het Goud van de Waarheid is het beste boek dat ik in de afgelopen 10 jaar gelezen hebt en het past in mijn absolute top 5! Intrigerend was vooral dat deze literaire thriller zich afspeelt in de post Cromwelliaanse periode, waarbij vooral het middeleeuwse denken botst met die van de Renaissance.
Kathleen Van Steenkiste op 20 maart 2006:
Inderdaad een prachtig boek waarbij een beroep gedaan wordt op de lezer. Intrigerend, inspirerend! Net als dat andere boek van zijn hand: De droom van Scipio.