Afgekapt dichtwerk

Gelezen door: André Oyen (3507 boeken)

Citaat: "uit Het is zo gegaan Ik schrijf al meer dan dertig jaar mijn verzen./ Het is zo gegaan, ik ben tussen woorden/ in gaan staan en heb gedacht dat ik naast zwart/ gele puntjes in de ruimtelijke en van tijd/ gemaakte letters zag. Ik werd kleur-en/ groottemeter en daarmee literaire sterrenwacht/"

De gedichten van Rogi Wieg (Robert Gabor, Hongarije 1963) leerde ik kennen en waarderen door zijn bundel Het boek van de beminnelijkheid, waarin ik poëzie trof die ongewoon van klank was maar wel degelijk gestileerd werd. Dit geldt ook weer voor zijn pas verschenen bundel Afgekapt dichtwerk die werkelijk pareltjes herbergt. Rogi etaleert in zijn gedichten maar al te graag zijn meestal dwarse zienswijze op de dingen des levens en roept daardoor meer vragen op dan hij woorden heeft. En ook vragen blijft Rogi Wieg stellen in zijn nieuwe bundel Afgekapt Dichtwerk. Op een lege tafel ligt de hele wereld die mij zo bekend en onbekend is. In de wereld van Rogi Wieg spelen dichters uiteraard een zéér grote rol. En ook zij vormen op hun beurt weer de bron van tal van levensvragen. De Hongaarse dichter Attila József, schrijver van de bundel Het doet heel veel pijn krijgt zijn gedicht, net als René/Renate Stoute (Ben je een Lost Adam geworden of een nagemaakte Eva Lost?), Hans Andreus, Gerrit Achterberg. En Rogi Wiegs vader Andris Wieg, die geen dichter was maar wetenschapper, krijgt ook een bijzondere plaats. Afgekapt Dichtwerk is eigenlijk een bijzondere bundel waarin ruim dertig jaar dichten aan vooraf gingen en die een rijkdom aan nieuwe en herwerkte gedichten bevat. En zelf verwoordt hij dat zo mooi in een gedicht voot Franc Knipscheer: 'Ik wil nooit iets beter uitdrukken dan ik denk en voel'!

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties:

Locatie: Hongarije