Extaze 9

Gelezen door: André Oyen (3526 boeken)

Het buitengewoon fraai verzorgd literair tijdschrift, Extaze, de naam biedt niet alleen een aantrekkelijk woordbeeld en een fraai bouquet aan betekenissen, maar verwijst ook rechtstreeks naar de titel van een korte Haagse roman van Louis Couperus, wil niet alleen een podium voor proza en poëzie zijn, maar ook voor elke vorm van literaire non-fictie. Het begrip ‘onbegrensd’ kan ten slotte ook in ruimtelijke zin begrepen worden. Hoewel Extaze door haar Haagse redactie en standplaats een Haags tijdschrift is, stellen ze geen voorwaarden aan de herkomst van de literaire teksten die erin opgenomen kunnen worden. Ze staan evenzeer open voor het werk van Haagse schrijvers als voor dat van Nederlandstalige schrijvers elders in het land of buiten de landsgrenzen. In Extaze worden afbeeldingen van het werk van kunstenaars opgenomen die een waardevolle aanvulling betekenen voor de sfeer, de thematiek en het karakter van de geschreven bijdragen. Dit tijdschrift werd in 2011 opgericht verschijnt vier keer per jaar en is inmiddels aan nummer 9 toe. Bij het nemen van een abonnement krijgt u als welkomstgeschenk Het Extaze Viltjesboek. Naast het papieren blad stelt de redactie van Extaze een website samen met daarin informatie over het blad, een agenda, recensies, columns, poëzie, afbeeldingen en film- en geluidsfragmenten.

De afzonderlijke nummers van Extaze zijn niet strikt thematisch geordend, maar enige samenhang tussen de bijeengebrachte stukken is er wel. Het karakter van het nummer wordt versterkt door het werk van een beeldend kunstenaar. Literaire inhoud, beeldend werk en vormgeving zijn nauw met elkaar verbonden.  De nieuwe Extaze nummer 9 staat helemaal in het teken van de Jeugd en alles wat er bij hoort. Twee filosofen en een mediadeskundige reflecteren op de cultuur van onze dagen en de rol die de jeugd daarin speelt. Henk Oosterling formuleert zijn vragen in een essay getiteld Extatische pedagogiek? René Boomkens stelt zijn vraag aan het eind van zijn essay Eeuwig jong De jeugd van ‘absolute beginners’ tot marketingtool.Piet Bakker stelt in De digitale generatie vast dat iedere ‘leeftijdscohort’ (een groep die in een bepaalde periode is geboren) een specifiek voorkeursmedium heeft. Wie regelmatig onder jongeren van nu verkeert, weet dat ze verknocht zijn aan hun computerscherm, tablet, ipad en dergelijke meer. Zullen zij de oude media inruilen voor nieuwe en daarbij steeds minder vaak omkijken? Die kans bestaat, maar of dit een teken zou zijn van intellectuele achteruitgang is zéér de vraag. Verder is er veel aandacht voor korte verhalen van Chrétien Breukers, Jonas Bruyneel, Luc Geeraert, Cor Gout, Ronnie Krepel, Gertrude Kunze en Fred Lanzing, en gedichten van Estelle Boelsma, De Gentse Delphine Lecompte en Wout Waanders. Stefan Serneels zorgt voor knap illustratiewerk en ook daar duikt het thema ‘jeugd’ geregeld op. Extaze een apart tijdschrift met Nederlandse en Vlaamse bijdrages voor een veeleisend Nederlands en Vlaams lezerspubliek.

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties:

Locatie: Den Haag