Noach: en het water overspoelde de wereld

Gelezen door: Dennis P. (770 boeken)

Citaat: "Hoe zat het met de slechtheid die in ieder van ons sluimert?"

Cham moet zijn gevonden vrouw afgeven. Noach duldt geen slechte mensen op zijn ark. Daarmee is zijn zoon natuurlijk niet gediend en een haat borrelt op in hem. Wanneer hij zit te mokken, breekt Akkam binnen in de ark. Hij hield zich schuil en is zwaar gewond. Cham besluit hem te helpen, om zo zijn verloren vrouw (die deel was van Akkams stam) te wreken. Tezelfdertijd worstelt Noach met ernstige schuldgevoelens. Hij heeft immers de mensheid laten sterven.

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties: