Gooi God niet weg

Gelezen door: Fons Mariën (201 boeken)

Knack-journalist De Ceulaer uit zich in de inleiding meteen als atheïst. De titel provoceert -mij als atheïst- enigszins. De ondertitel zegt meer: Over geloof, ongeloof en bijgeloof. Veel gaat over de botsing tussen geloof (inz. het katholieke geloof uit zijn jeugd) en fundamentele wetenschappelijke inzichten (i.v.m. het ontstaan van het heelal, Darwins evolutietheorie...). De Ceulaer behandelt dus de grote vragen en aarzelt niet om de wetenschappelijk inzichten boven het illusoire geloof te plaatsen. Hij schopt tegen heilige huisjes, pakt ook pseudowetenschappen (zoals de psychoanalyse, parapsychologie) aan, waarschuwt voor het geloof in alternatieve geneeswijzen enz.

Mijn twijfel gaat vooral over de laatste twee hoofdstukken waarin hij alsnog een godsbegrip probeert te introduceren. Dit komt vanuit zijn ergernis over de houding van bioloog Dawkins' negatieve attitude tegenover godsdienst. Die wil godsdienst actief bestrijden en De Ceulaer vindt dat erover en schrijft over positieve effecten van geloof. Het is niet omdat iemand zich goed voelt bij een geloof dat de inhoud van dit geloof ook correct is, meen ik. Hij probeert tenslotte een 'atheïstisch godsbeeld' te scheppen, wat voor mij totaal ongeloofwaardig is voor iemand die vele pagina's lang het geloof en god eerst onderuit haalt. God en het goddelijke bestaan voor mij uitsluitend als concepten in de hoofden van mensen die erin geloven.

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties: