Het leven is niet alfabetisch

Gelezen door: André Oyen (3544 boeken)

Citaat: "Met zesentwintig letters - zei hij en pakte ze allemaal tegelijk op en hield ze ieder van ons voor - kun je de wereld opbouwen en en afbreken, geboren worden en sterven, liefhebben, lijden, dreigen, helpen, vragen, bevelen, smeken, troosten, lachen, vragen, je wreken, liefkozen."

Andrea Bajani (1975 in Rome) is een doorbrekend Italiaans schrijver die graag met taal en verhaaltrends experimenteert en daar verbluffende resultaten mee behaald. Wie houdt dan stand (Se consideri le colpe, 2007) en De belofte (Ogni promessa, 2010) zijn twee van zijn romans die ook in Nederlandse vertaling het nodig succes kenden. In La vita non è in ordine alfabetico, een werk dat in 2014 in Nederlandse vertaling verscheen onder de titel Het leven is niet alfabetisch, probeert hij het leven te duiden aan de hand van het alfabet – ook al weet hij dat het leven zich niet volgens het alfabet afspeelt.

Bajani schreef een veertigtal ultrakorte verhalen, die alfabetisch geordend een leven omspannen. Blijkens het nawoord gaat het om woorden die voor Bajani belangrijk zijn en samen een levensverhaal vormen dat zich ontrolt in consequent in de je-vorm geschreven miniatuurtjes over grote en kleine zaken die een mensenleven kunnen bepalen: familie- en liefdesrelaties, kinderen, jeugdherinneringen, zorg voor ouders, toevallige ontmoetingen enz. Het zijn sober geschreven teksten met fraaie observaties, die een zekere melancholie ademen.Het zijn verhalen die diepgaand zijn – en licht tegelijk.

De Nederlandse vertaling leverde wel een totaal ander boek op dan het Italiaanse. Omdat de vertaling de verhalen in een andere volgorde plaatst (in het Nederlands komt Jeugd vóór Liefde, in het Italiaans is dat andersom) ontstaat er een heel ander boek. Daar komt bij dat het Nederlands meer letters heeft dan het Italiaans. Speciaal voor de vertaling heeft Bajani daarom een aantal nieuwe verhalen geschreven. Ook voegt hij een nawoord toe waarin hij over deze nieuwe ontstaansgeschiedenis schrijft.
Het vertaalwerk van Yond Boeke & Patty Krone is bijzonder knap en heefthet boek verrijkt.

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties:

Locatie: Italia