Telemachus in het dorp

Gelezen door: els lens (45 boeken)

Citaat: "Mijn vader, alhoewel een kerkganger, was een anti-klerikaal. Gelijk alle boeren kon hij de priesters niet goed uitstaan. Ze hadden een lui en gemakkelijk leven en waarom moesten ze gekleed lopen gelijk vastenavondzotten in vrouwenkleren, waarom deden ze je naar de kerk komen om een taal te horen die niemand verstond en waarom - potverhierenginder - bemoeiden ze zich met politiek?"

Met de gedachte “Laat ik eens kijken of hij de tand des tijds heeft doorstaan.” begon ik aan “Telemachus in het dorp” (eerlijk gezegd, met een kritischer oog dan bij hedendaagse schrijvers.) En, wat een verrassing. Helemaal niet verouderd, goed geschreven, mooie stijl, zeer vlot leesbaar.

Op de achterflap staat NIET: “Het beste boek van 1948!” of “Een meesterwerk.” of zo van die dingen die er tegenwoordig steevast op staan. Nee, er staat gewoon waar het boek over gaat: “In deze roman focust Gijsen op de seksuele en religieuze frustraties van een katholiek opvoedingsmodel, dat hij situeert in 'Blaren', een Vlaams dorp waar de drie notabele ooms van de ikfiguur onbewust samenspannen om hun territorium te behoeden van ontucht en verderf. Ogenschijnlijk slagen zij daarin, maar later begrijpt de verteller dat er 'haaien en octopussen' in dit stille water huizen en dat het modeldorp op Dantes hel lijkt. Zijn ooms staan elkaar naar het leven; één van hen krijgt een hartaanval in de armen van een Duitse prostitué. De ikpersoon wordt door zijn verleden vergiftigd en bouwt moeizaam een stoïcijnse levenhouding op in een overigens absurd bestaan.”

Gijsen leefde van 1899 tot 1984... en schreef toch wel wat anders dan sommige van zijn Vlaamse tijdgenoten. Ik denk bv. aan Ernest Claes en Felix Timmermans, die meestal bleven steken in heimatliteratuur, zonder kritische beschouwingen tegenover de macht van een pastoor in zo'n dorp en de algehele bekrompenheid. Het verheerlijken van het dorp tegenover de 'verdorven' stad. Marnix Gijsen stijgt daar bovenuit en is daarom nog steeds niet verouderd. (Telemachus is een figuur uit de Griekse mythologie.)

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties:

Locatie: belgie