Even zuiver als de ongeschreven brief

Gelezen door: André Oyen (3507 boeken)

Citaat: "Mijn complete werk herlezen, omdat zij mij leest./ Ik lees alleen breuken, barsten, splinters, splinters alsof ik/ mijn glazen jeugd heb laten vallen op een marmeren/ vloer in een leeg hotel met vele kamers aan de zee./ Uit mij complete werk"

Op 15 juli 2015 overleed de dichter Rogi Wieg (1962-2015) op 52-jarige leeftijd. Hem werd euthanasie toegekend na een jarenlang ziekbed ten gevolge van een leven als psychiatrisch patiënt dat resulteerde in een ondraaglijk geestelijk en lichamelijk lijden. Rogi Wieg debuteerde in 1981 met de bundel Cis-Trans. Met deze en volgende bundels maakte hij een stormachtige entree in de Nederlandse poëzie. De bundel Toverdraad en Dagverdrijf (1986) werd enthousiast onthaald en bekroond met de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs.

Naast poëzie schreef hij ook romans, verhalenbundels en autobiografisch proza. Zijn laatste bundel Afgekapt dichtwerk verscheen in 2014 bij In de Knipscheer, de uitgeverij die voor Wieg de laatste jaren een thuis vormde. En nu is er zijn prachtig testament 'Even zuiver als de ongeschreven brief', een bloemlezing door Peter de Rijk, op eigen verzoek, uit Rogi Wiegs gehele poëtische oeuvre samengesteld. Ook de gedichten die in zijn ‘persoonlijke kroniek’ Liefde is een zwaar beroep (1987), de catalogus De kleine schepper en de laatste gedichten die in het literair tijdschrift Extaze stonden, kwamen in aanmerking voor deze voor Rogi Wieg definitieve bloemlezing.

In Even zuiver als de ongeschreven brief is gekozen voor een chronologische aanpak. De bloemlezing beoogt immers ook het leven van de dichter in beeld te brengen, zoals hij het zag en in zijn eigen woorden en zoals Peter de Rijk het in zijn voorwoord schrijft beoogt tevens een biografie in gedichten te zijn. En de bezorger-samensteller is erg goed in dit opzet geslaagd. Helaas heb ik Rogi nooit persoonlijk gekend. Ik had slechts één keer via De Arbeiderspers een interview met hem. Ik herinner me nog wel heel levendig dat dat hij toen heel vlot en charmant overkwam. Ik kon het dan ook met moeite geloven dat hij toen al manisch depressief was. Zijn oevre bestaat grotendeels uit mijmerende, soms heel gevoelige gedichten waarin de natuur, de liefde en 'het denken' centraal staan en waarin toch ook vaak grimmigheid de boventoon voert. Dat neemt niet weg dat het erg mooie gedichten zijn en dat de lust om ze herhaaldelijk te lezen je regelmatig bekruipt.

De auteur flirte in al zijn bundels met de doodsgedachte tot in het lyrische toe. Hoe lyrisch kan een dichter zijn in zijn laatste verzen? Ik denk lyrisch, tenslotte is een dood die jezelf bedenkt dat ook, hij verliest pas zijn fictionele waarde wanneer je sterft. (Uit Laatste gedichten). 'Even zuiver als de ongeschreven brief' is een kwalitatief hoogstaande bloemlezing die een diversiteit aan stemmingen en gevoelens illustreert, waarin subtiele humor regelmatig infiltreert en die het talent van de auteur in blijde en droeve dagen op een sublieme manier toont.

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties:

Locatie: Hongarije