Macht en onmacht - Een verkenning van de hedendaagse aanslag op de Verlichting


Locatie: Parijs