Amnesie

Gelezen door: Theo Schippers (104 boeken)

Citaat: "Het was een lenteavond in Washington dc; een kille herfstochtend in Melbourne; het was exact 22.00 uur gmt toen een worm het gecomputeriseerde controlesysteem van talloze Australische gevangenissen binnenkwam en de sloten van vele andere huizen van detentie opende, waaronder verblijven waarvan de hacker niet eens het bestaan kon hebben vermoed. Omdat in het jaar 2010 de beveiliging van Australische gevangenissen hoofdzakelijk ontworpen en verkocht werd door Amerikaanse bedrijven, infecteerde de worm onmiddellijk 117 federale strafinrichtingen, 1700 gevangenissen en meer dan 3000 departementale huizen van bewaring in de VS."

Hoe men het boek voorstelt
Een linkse activiste laat een virus op een computersysteem los, waardoor in alle gevangenissen en psychiatrische instellingen in Australië de deuren opengaan. Maar hetzelfde gebeurt over heel Amerika. Zo wordt de te grote verwevenheid van beide naties aangetoond.

Dit klinkt aanlokkelijk als begin van een verhaal! Daarna wordt nog wel gezegd dat een linkse journalist haar biografie gaat schrijven, geholpen door zijn beste vriend, en dat dit hem zal terugvoeren tot een lang vergeten slag om Brisbane.

Wat men als lezer krijgt
In Amerika en Australië lopen nu overal misdadigers en psychologische patiënten rond. Spannend. Maar: daar wordt niets mee gedaan. Geen half woord wordt eraan gewijd. De vrouw die in staat is tot dergelijke cybercriminaliteit, dat moet wel een boeiend internetverhaal opleveren? Niets van dat alles.

Wat je 200 van de 335 bladzijden wel krijgt, is de analyse waarom de activiste dit heeft gedaan. Een journalist schrijft haar biografie. Hij gaat wel érg ver terug in de tijd. Zo krijgen we dus de geschiedenis van Australië voorgeschoteld, en dan vooral de relatie tot Amerika, waarbij benadrukt wordt dat Amerika Big Brother speelt in Australië. Die geschiedenis van Australië wordt verteld aan de hand van de ellenlange, saaie familiegeschiedenis, vele generaties lang, en zo volgen we die familie van wereldoorlog II tot nu, tot bij de activiste. Bovendien is die geschiedenis van Australië vrij ingewikkeld verteld. Ik heb moeten googlen en over de geschiedenis van Australië praten met iemand die de geschiedenis van de wereld op haar duimpje kent, om helemaal mee te zijn.

Pas vanaf pagina 200 begint het wat te gaan over de vrouw met haar computercriminaliteit, maar helaas: het blijft bij haar jeugd, toen er met computers nog niet veel mogelijk was. Vanaf dan lijkt dit meer op een boek met computercriminaliteit van dertig jaar geleden.
Flauw van de auteur om op die manier niet over echte cybercriminaliteit van nu te moeten schrijven, terwijl hij dat juist als opening van zijn boek gebruikt.

De stijl
Eén ding is positief aan de stijl: het leest vlot en snel. Omdat de inhoud verder niet interessant is, en de stijl niet mooi, lees je ook heel rap door! Want nee, het verhaal is absoluut niet mooi geschreven. Typisch Australisch, zoals de schrijver zelf het ergens beschrijft: “ze praatte met die eigenaardige vlakke emotie die eigen is aan alle Australische accenten”? Of alle Australiërs zo zijn weet ik niet, maar dit boek is monotoon, vlak, zonder emoties neergepend.
Het bevat ook geen enkele humor, hooguit is het lomp en boertig. En waarom delen al die vrouwen meppen uit aan mannen? Is dat soms grappig?

Carey heeft er kennelijk wel een typsich Australisch boek van willen maken, want het wemelt van de plaats- planten- en dierennamen die we niet kennen. Maar nooit slaagt hij erin poëtisch te zijn. De ergste mislukte poging, bij een beschrijving van de mooie jungle, was: “Het was net een ansichtkaart, maar het was geen ansichtkaart.” Het zou voor humor kunnen doorgaan omdat het zo dom is uitgedrukt, maar gezien de hele stijl van dit boek komt het over als knulligheid.
Bovendien schildert hij het Australische volk niet echt af als leuke mensen.

Conclusie
Geen aanrader om te kopen of uit te lenen. Maar als je het boek per ongeluk zou krijgen, kan je eraan beginnen, je krijgt het uit. Bovendien krijg je die geschiedenis van Australië versus Amerika toch, dat is meegenomen. En de auteur toont de slechte kanten van zowel de kapitalisten, de gematigd linksen en de extreem-linksen. Geen van hen zal de wereld verbeteren, zoveel is duidelijk.

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties:

Locatie: Australie