Rechte paden doen ons niets en andere gedichten

Gelezen door: André Oyen (3507 boeken)

Citaat: "Ontkennen doen we niets,/ tussen onze lippen door/ zingen we liedjes van schaamte/ en zonde./ Door onze stemmen zal de wereld/ even spontaan tot rust komen./"

Fred Papenhove publiceerde de dichtbundels De Rode Soldatenvis (2005), Draaibaar ( 2007), De hemel is vol zwaluwen (2009) en Zweep je beste been voor (2011). Zijn werk verscheen in diverse bloemlezingen en literaire tijdschriften. De hemel is vol zwaluwen werd bekroond met de Halewijnprijs.

In de bundel Rechte paden doen ons niets en andere gedichten gaan we op verkenning door de hedendaagse wereld. Technisch is het een heel strakke bundel die vier hoofdstukken heeft, namelijk: Rechte paden doen ons niets, Naklinken, Vieroverpeinzingen en Niet getreurd. Er worden thema's aangeroerd als doodgaan, liefde en trouw.

Onder de kop Naklinken zijn een aantal gedichten gebundeld -waaronder het lange vers In een zomerlandschap- ze geven een beeld van de waarneming van het landschap, het weer etc. De meeste gedichten zijn echter kort en hebben een kopspeldeffect, klein, maar direct en venijnig. Mooi voorbeeld hiervan: Scherp als een mes/ zijn de jaren voorbijgegaan/ We betasten onze/ handen; gelukkig/ bestaan er woorden/.

De meeste gedichten van deze geslaagde bundel hebben een ietwat wanhopige ondertoon die regelmatig gecompenseerd wordt door troost en hoopgevende woorden.

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties: