Humeuren en Temperamenten- een encyclopedie van het gevoel

Gelezen door: Tom Cockx (1 boeken)

Een encyclopedie van het gevoel: Van Aanstellerij tot Zuiverheid, langs Bewaarzucht, Nieuwjaarsgevoel en Vluchtgedrag... Komrij bespreekt een aantal uiteenlopende menselijke eigenschappen en kenmerken. Komrij beschrijft de onderwerpen steeds herkenbaar en grappig:

Het is altijd een pijnlijk moment wanneer iemand die we net hebben leren kennen en die we niet eens onsympathiek vinden – iemand met wie het ons goed praten, drinken en eten lijkt – ons midden in het gesprek, zonder enige waarschuwing vooraf, vraagt « Welk sterrenbeeld je bent ». “Nee maar! - Net als ik. - Had ik het niet gedacht. - Precies mijn zuster. - Ik wist het al toen ik je zag. - Typisch!” en dat soort ellendigheden meer.
De ontluikende relatie is in de kiem gesmoord. Het zal nooit meer goed komen. Je hebt weliswaar niet botweg geantwoord dat die godganselijke wichelarij je niet één mallemoer interesseert of dat je een zebra bent met een gevlekte gnoe als ascendant, maar je gesprekspartner is in je achting ineengeschrompeld tot een nulliteit en je weet dat je hem of haar (het is meestal een haar) in het vervolg naarstig zult ontlopen.


De stukjes zijn telkens kort- het boek is zelf ook maar een boekje. Ideaal voor tussendoor. Pas toen het boek door mijn ouders bestemd werd voor de rommelmarkt, heeft het mijn aandacht weten trekken - hoe kan ik dit gevoel of temperament noemen ? Voldaan ? Even opzoeken…

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties: