De bushsoldaat

Gelezen door: André Oyen (3553 boeken)

Citaat: "Vredesonderhandelingen werden bij voorkeur per radio gevoerd. Ook het Oegandese leger kwam er graag een biertje drinken en sommige commandanten uit Kampala beschouwden het hotel als hun huis. Het was opmerkelijk hoe flexibel de clientèle zich gedroeg en iedereen ruimhartig, ja, zelfs hartelijk met elkaar omging. Het was een slangenkuil. Naarmate de oorlog de aandacht van de wereld trok, voegden zich bij hen de oorlogscorrespondenten, onderzoekers, hulpverleners en sinds kort ook de evangelisten, vrijwilligers, studenten en ramptoeristen. "

Edith Tulp is journalist en schrijver. Na de vrouwenbladen en de modejournalistiek gooide ze het roer radicaal om en reisde ze naar Afrika naar landen in Afrika zoals Ghana, Mali, Zimbabwe, Namibië, Zuid-Afrika (in beide laatste landen woont zij enige tijd), Congo, Kenia en Oeganda, waar ze jonge mensen via journalistieke schrijftrainingen voor zichzelf leerde op te komen. Artikelen van haar over het Verzetsleger van de Heer in Oeganda verschijnen van 2001 tot 2005 in o.a. HP/De Tijd en Trouw. In 2008 richt zij de FairPen Foundation in Oeganda op, een ngo alwaar zij tot 2013 als directeur werkzaam is. Sindsdien richt zij zich steeds meer op het schrijven. In juni 2015 is zij gastcolumnist voor De Volkskrant en momenteel is zij columnist voor Vluchtelingenwerk Nederland.

Thomas van Bakel weet zijn Oegandese vrouw Josi ervan te overtuigen dat een leven in haar eigen land het beste is. Hij kan er iets betekenen, hij kan er iets goeds doen. Josi wil aanvankelijk niet terug maar Thomas wordt in zijn besluit gesterkt door een bezoek van Mozes Owech, een voormalig kindsoldaat, in zijn huis in Deventer. Met hun kind Sam verhuizen ze naar Oeganda, waar Thomas er al snel achter komt dat dit land met zijn enorme tegenstellingen overloopt van corruptie en fout beleid. Hij ontmoet er Mozes opnieuw en al snel bundelen ze hun krachten. trekken na waar het geld van de goede doelen blijft en of het ook aan nuttige projecten besteed wordt. Mozes doorziet iedere vorm van oplichting en Thomas speelt zijn chauffeur wanneer ze weeshuizen, scholen, klinieken en dorpsgemeenschappen controleren.
En zo worden Thomas en Mozes onafscheidelijk. Samen zetten ze zich in tegen de corruptie en controleren ze ontwikkelingsprojecten die met Nederlands geld zijn opgezet. Hun onorthodoxe aanpak blijkt opvallend succesvol. Het verleden van Mozes als kindsoldaat blijkt een internationale aandachtstrekker te zijn om fondsen te werven. Kindsoldaten blijken hèr ideale middel om het blanke geweten én geld in te spelen. Zowel in Nederland als vanuit Amerika melden zich invloedrijke mensen met belangstelling voor hem. Hij vertelt zijn geschiedenis dan ook veelvuldig aan persmensen van alle mogelijke media maar het is nooit het héle verhaal. Want daar wil hij met niemand over praten en daar is ook maar één man van op hoogte, namelijk Ben de zoon van een rijke bouwondernemer. Deze laatste ligt met Mozes zijn vader in conflict over eigendom van grond. Tijdens een toernee in Amerika komt hij in aanraking met een evangelische kerkleider met vedettestatus, die in hem een perfect boegbeeld ziet tegen homoseksualiteit, in zijn ogen hét kwaad van de wereld.
Via de connecties van deze prediker, die juist in Oeganda, waar de homo-haat welig tiert, veel gehoor vindt, komt Mozes in steeds invloedrijker kringen. Mozes wil de Oegandes kinderen helpen en dan dat kan hij het best doen als hij een belangrijke parlementariër en hét gezicht van de anti-homo campagne van zijn land wordt. In deze functie weet hij een wet door te voeren waarin homoseksualiteit strafbaar wordt gesteld en je er zelfs de doodstraf voor kunt krijgen. Thomas begrijpt zijn beste vriend Mozes totaal niet meer en verbreekt hun vriendschap, maar als hij dringend hulp nodig heeft, wendt hij zich toch weer tot zijn oude vriend. De Bushsoldaat is geïnspireerd op ware gebeurtenissen. De personages in dit boek zijn fictief, maar de anti-homowetgeving zoals in dit boek beschreven is inderdaad eind 2013 door het Oegandese parlement geloosd en begin 2014 in werking gesteld. Onder internationale druk van ondermeer president Obama werd daarbij de doodstraf vervangen door levenslange gevangenisstraf. De Bushsoldaat is een sterk en vlot geschreven dat ons niet alleen meeneemt on de traumatische wereld van de kindsoldaten maar ook een intrigerende inkijk gunt op Amerikaans-evangelische invloed op de Afrikaanse homofobie en op de corruptie bij ontwikkelingsprojecten. Het is ook wel een aangrijpend boek dat je bij je nekvel grijpt en je niet vlug loslaat.

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties:

Locatie: Oeganda