De ontwrichting. En de boer hij ploegde voort

Gelezen door: André Oyen (3525 boeken)

Citaat: "Ik ben echt niet tegen technologie, maar ieder mens moet zich realiseren dat er ook nog iets anders bestaat, dat we eigenlijk afhankelijk zijn van ons milieu. De omgeving is ons eten, is ons leven, ons bestaan. En als alles in balans is, ben ik tevreden."

Hans Van Hartevelt baarde in 2014 opzien met zijn onthullende roman De verkwanseling van een kroonjuweel een onthutsend en bijzonder knap geschreven boek over de gedwongen onttakeling van de eeuwenoude bibliotheek van het Nederlands Koninklijk Instituut voor de Tropen. Ook toen al stelde de auteur al duidelijk dat de automatisering door computer en andere moderne communicatiemiddelen de maatschappij niet altijd ten goede komen. In De ontwrichting stelt hij deze visie nog wat scherper. Het verhaal situeert zich in 2024 en het gaat slecht in het boerenbedrijf de Emmahoeve dat ondanks modernisering, schaalvergroting en diversifiëring nauwelijks het hoofd boven water kan houden. Terwijl Adriaan en zijn gezin ploegen en zwoegen op de Emmahoeve, nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden en blij mogen zijn als ze twaalf cent vangen voor een kilo aardappelen, en nog wat beetje extra inkomst verkrijgen door eigen aanmaak van wijn en kweek van visen, wordt in de wereld van de videobrillen en horlogecomputers grof geld verdiend.

Jongeren kunnen zich niet meer voorstellen wat er allemaal komt kijken bij het het verbouwen van voeding, en dat komt eerst en vooral omdat veel van ons voedsel wordt geïmporteerd en ook omdat agrariërs door multinationals en regeringen worden uitgeknepen. Grootvader Jan heeft zich wat uit het bestuur van het boerenbedrijf teruggetrokken omdat het hem allemaal veel te technisch is geworden en hij het manuele en het passionele mist, Moeder Alette, de cijferaarster, ziet het somber in, vader Adriaan wil investeren in nieuwe ideeën en dochter Emma moet met haar universitaire Wageningen-achtergrond de toekomst verzekeren. Maar dan worden er aanslagen gepleegd door cybercriminelen, waardoor alle elektronische apparaten op slag nutteloos zijn en de mensen worden teruggeworpen op zichzelf en op wat er in de omgeving geproduceerd wordt. Dankzij de chaos floreren boerenbedrijven die nog manuele arbeid kunnen verzeten als nooit tevoren.En in deze is opa Jan een heel nuttig instrument. In deze knappe roman kan je als lezer het boerenbedrijf langs twee twee kanten bekijken, enerzijds computergestuurd en anderzijds gestuurd door 'boerenverstand' en mensenkracht.

Hans van Hartevelt schreef met De ontwrichting een actuele roman met de spanningslijn van een cybercrime-verhaal. Het enge van het verhaal is dat zulke dingen niet louter en alleen Science fiction maar al in kleine mate hebben plaats gevonden, remember bijvoorbeeld de Pukkelpopramp waarbij de zendmasten het hoge GSMverkeer niet verwerkt kregen en dienst weigerden. De auteur wil op een bijzondere intelligente manier de lezer er op wijzen dat het verstandig is om het pionierswerk van vorige generaties niet zomaar naar de prullenbak te verwijzen maar op een verstandige manier in de huidige levensstijl te verwerken. De ontwrichting is een heel sfeervolle roman, gekruid met de nodige humor, die tot de laatste zin boeit.

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties:

Locatie: Wageningen