Tussen hond en wolf

Gelezen door: André Oyen (3489 boeken)

Citaat: "Prelude/ Zoals een kind ziet dat/ dood met hem speelt,/ een dwarrelwind,die/ een lus in zijn adem legt,/ een vogel, die om niets/ opschrikt en wegvliegt,/ zoals Homerus zag dat / hij op het sterfbed lag van/ de anonieme analfabeet,/ zoals tijd door tijd verwelkt,/ vorm inhoud verspeelt,/ iemand het vergankelijke/ boven eeuwigheid stelt./"

Klaas Jager debuteerde met de bundel Windwakken in de tijd (2001). Klipgeiten verscheen in 2004. De wereld heeft geen overkant in 2008. In zijn bundel Tussen hond en wolf is de zoektocht naar omsluierde identiteit weer heel nadrukkelijk aanwezig . In ruim 90 gedichten neemt de auteur de lezer mee in zijn wereld. Een wereld waarin de ,ik-figuur’ uit zijn vorige bundels ,iemand’ is geworden. Toch blijft de dichter Jager ook nu weer over persoonlijke ervaringen schrijven maar dan op een manier dat elk iemand er iets van zichzelf in kan herkennen.

Bijzonder in deze bundel is het drieluik over de uit De Knipe afkomstige kunstenaar Jan Mankes, die op 32-jarige leeftijd aan tuberculose overleed. Van 1909 tot 1915 woonde hij met zijn ouders in Het Meer en hier ontwikkelde hij zijn liefde voor de natuur, die hij uitte in een oeuvre van ongeveer 159 schilderijen, 100 tekeningen en 50 prenten. Jager kwam Mankes op het spoor via de Knypster schilder Willem van Althuis, waar hij als puber regelmatig over de vloer kwam. Uit andere gedichten waaronder Zoals iemand gericht aan Tolstoi blijkt zijn literaire passie. En er is ook sociaal en politiek engagement in het gedicht Nu pas kleur bekennen dat opgedragen is aan Mandela. Klaas Jager heeft een mooi en beeldend taalgebruik dat abstracte begrippen als liefde, pijn, en aanvoelen op een heel aparte manier visueel maken en het geeft de bundel ook een bijzondere artistieke glans. André Oyen

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties:

Locatie: De Knipe