Eleonora en de liefde

Gelezen door: André Oyen (3553 boeken)

Citaat: "Hij was nog altijd dol op Eleonora , maar over de liefdesrechtbank wilde hij niets horen: de uitkomst van het vonnis was te ongewis. Tot het zover was mocht hij bij haar zijn, daarna zag hij nog wel verder."

Pim Wiersinga (1954), wiens epische Oudheidroman Gracchanten (1995) op één lijn is gesteld met het werk van Couperus en Vestdijk, debuteerde in 1992 met Honingvogels, dat genomineerd werd voor de AKO Literatuurprijs. Pim Wiersinga is naast romanschrijver schrijfdocent. Bij Wiersinga speelt het verhaal zich altijd elders af, op exotische locaties of in een ver verleden. In zijn vorige roman Het paviljoen van de vergeten concubines een roman in brieven, spelend in China aan het eind van de 18de eeuw, verwoordt het ongelukkige treffen tussen Oost en West en laat hij een ingewikkeld machtsspel zien. .En dan is er nu ‘Eleonora en de liefde’, waarin eveneens fictie en historische waarheid onontwarbaar zijn vervlochten. Hij breng ons in dit lijvige boek terug naar de tijd van de beroemde Eleonora van Aquitanië (ca. 1122 – Abdij van Fontevraud, Frankrijk, 1 april 1204. Zij was hertogin van Aquitanië en achtereenvolgens koningin van Frankrijk, van Engeland, en regentes van Engeland.Eleonora is door de eeuwen heen een dankbaar onderwerp geweest voor historici, of ze nu een moralistische, romantische, nationalistische, socialistische of feministische achtergrond hadden. En ieder heeft een beeld van haar geschilderd dat goed bij de eigen overtuiging paste. Eleonora is vanaf de negentiende eeuw een populaire figuur in historische romans en films, met alle verzinsels die daarbij hoorden. Maar in deze roman van Pim Wiersinga is de hoofdpersoon Thomas de Blondel, die als troubadour aan het hof van gravin Marie in Troyes, de dochter van Eleonora, gedwongen wordt zijn heil elders te zoeken. Hij begeeft zich naar het hof van Eleonora, waar hij tot haar intimi gaat behoren. Op Allerzielen 1190 wordt hij verbannen, omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan majesteitsschennis.

Die majesteitsschennis bestaat er in dat hij betrapt wordt als hij de liefde bedrijft met de toekomstige gemaal van Richard Leeuwenhart: Berengaría van Navarra. Richard is de zoon van Eleonora. Van de historische Eleonora wordt gezegd dan zij zogenoemde liefdestribunalen oprichtte. Dit waren gerechtshoven die zich uitspraken over overtredingen van de gangbare mores van de liefde. Zo’n liefdesrechtbank pleit in de roman Thomas alsnog vrij van majesteitsschennis. Zijn ballingschap wordt opgeheven. Allerlei dubieuze redeneringen, liggen aan de vrijspraak ten grondslag. Eleonora van Acquitanië staat geboekstaafd als de minnevorstin, de schutspatroon van hoofse vormen. In de geschiedschrijving wordt zij niet altijd even positief afgeschilderd, maar Pim Wiersinga kiest voor een vrouw van koninklijken bloede die een humanisme avant la lettre uitdraagt.

Wij kunnen haar innerlijke roerselen op de voet volgen doordat de auteur ons de gunst toestaat om passages van haar dagboek, haar ‘geheime kronieken’, mee te lezen. Die passages zijn een welkome afwisseling op de lotgevallen van Thomas, die in de derde persoon worden beschreven. Dit boek moet het vooral hebben van de pittige dialogen die de personages met elkaar voeren. Pim Wiersinga weet door levendige beschrijvingen en rake dialogen een sfeer te creëren die de twaalfde eeuw bijn tastbaar maakt. ‘Eleonora en de liefde’ is een prachtige historische roman waarin de verschillende facetten van de liefde, zoals de hartstocht, wellust en liefde, vriendschap en liefde centraal staan. Voor Eleonora is het trouwens ook niet belangrijk wanneer en waar de vonk oplicht, en of zo’n lichaam nu een man of een vrouw toebehoort. En in dit verhaal denkt haar zoon Richard Leeuwenhart er ook zo over. Eleonora van Acquitanië en haar gevolg brengt absoluut het hoofd van de lezer op hol dank zij de geraffineerde pen van Pim Wiersinga.

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties:

Locatie: Fontevrault