Maîtresse van Oranje

Gelezen door: André Oyen (3523 boeken)

Citaat: " Prachtige zonen, de warmte van een gezin, trouwe kinderharten, alles heeft de prins van haar gekregen maar een huwelijk is uitgebleven. Het hele huis is van dat besef doortrokken, als van de bouillon van Françoise. Dat vindt ze het ergste: dat haar zoons beseffen wat alle bedienden weten – en wat al jaren de ronde doet in heel de hofstad – over hoe met het hun moeder zit. Dat is de prijs van haar plooibaarheid."

Els Launspach (Arnhem, 22 december 1951) is een Nederlandse auteur. Ze schrijft romans, jeugdromans en essays. Hiernaast is ze theatercriticus en docent aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Els Launspach is afgestudeerd in de theaterwetenschap (Amsterdam 1981). Ze publiceerde in Toneel Theatraal, Theatermaker en Het Nederlands Scenario. Ze werkte als dramaturg voor toneelgroep Sater en organiseerde een speciaal theaterprogramma, vier geënsceneerde discussies onder de naam ´De Bovenzaal´, in Mickery. Launspach schreef essays over Antony and Cleopatra van William Shakespeare (De Gids), Lulu van Wedekind (Lust & Gratie), en Shakespeare's Richard III (Documenta). Ze doceert Griekse tragedie en Shakespeare aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, geeft lezingen en ontwikkelde een Engelse lesmodule over Shakespeare's A Midsummernight Dream en de mimetische theorie. Daarnaast publiceerde ze een aantal romans.Van Els Launspach verscheen eerder de historische roman Messire over Richard III van Shakespeare, en de hedendaagse roman Jonker waarin de 'politionele acties' in voormalig Nederlands-Indië decennia later leiden tot een familieconflict. Maîtresse van Oranje is een intrigerende roman over een cruciaal moment in de geschiedenis van het Nederlandse koningshuis. Het verhaal situeert zich in Den Haag, in één week, eind maart 1625. Soms vraagt Margaretha van Mechelen zich af waarom ze zich, 18 jaar oud, aan prins Maurits heeft gegeven. Hij, de zoon van Willem van Oranje, protestant, succesvolle veldheer en cynische stadhouder. Zij van verarmde adel, katholiek, liefdevol en plooibaar zelf iets te plooibaar voor de stadhouder. Ze is trots en blij als hij hun eerste zoon, de latere Willem van Nassau, naar zijn vader noemt. Ook al verwekt hij kinderen bij zijn nachtvlinders, dit kind is het bewijs van hun relatie, hun trots, hun vrucht. Ze krijgt nog twee kinderen, waarvan de jongste overlijdt. De zonen ontvangen titels, een opleiding, een positie… En nu slechts een aantal weken voor de dood van Maurits, eerder heeft Maurits niet willen trouwen, wil hij dit alsnog. De kern van de roman is het dilemma waarmee hij Margaretha van Mechelen hierdoor voor blok zet. In de week die de roman bestrijkt kijkt Margaretha terug op haar bewogen leven, de politieke intriges die zich afspelen op en rondom het Binnenhof en de machtspolitiek die hiermee gepaard gaan. Ook wil Maurits een portret van haar voor het stadhouderlijk kwartier aan het Binnenhof. Hoe moet ze dit duiden, wil ze dit wel? Maar het leven is eindig en de dynastie zal moeten worden voortgezet. Margaretha kiest een eigenzinnige schilderes, die haar portretteert in haar eigen huis.Margaretha was vanaf 1601 tien jaar lang zijn maîtresse. Een huwelijk behoorde niet tot de mogelijkheden: zij was katholiek, Maurits protestant. En Margaretha had ook verder weinig te bieden: ze was ‘verarmde adel’, zonder belangrijke familie. Maar Maurits sloot ook geen huwelijk met een ander, zodat Margaretha door de omgeving eigenlijk wel gezien werd als zijn vrouw. Maîtresse van Oranje is een goedgeschreven historische roman die een mooie inkijk in deze periode van de Nederlandse geschiedenis biedt. Els Launspach schreef dit boek vanuit het gezichtspunt van de vrouw beschrijft ze een liefdesrelatie, die in het begin nog erg hoopvol is. In het boek staat een stamboom, zoals die geweest zou zijn als het huwelijk er zou zijn gekomen. De geschiedenis leert ons dat het niet zal gebeuren, daarmee verklap ik niets. Naast een tijdsbeeld vormt de onderdanigheid van de vrouw aan de man het thema. Ze probeert haar en zijn motieven te achterhalen, te ordenen en denkt terug aan bepaalde situaties waar zij via Maurits bij betrokken was. Vooral aan de politiek: hoe Maurits en Johan van Oldenbarnevelt met elkaar overhoop lagen, hetgeen leidde tot de terechtstelling van de laatste. De Republiek was in oorlog met Spanje. en over de godsdienstperikelen: de kwestie tussen de remonstranten en contraremonstranten die in die tijd erg belangrijk was. Els Launspach is er schitterend in geslaagd een vrouw die door iedereen, zichzelf inbegrepen, werd weggecijferd, tot leven te wekken.

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties:

Locatie: Den Haag