Verzoening

Gelezen door: leesbeest (64 boeken)

Citaat: "Jij kent dat beter dan wie ook: mijn kwetsbaarheid tegenover het onherstelbare, mijn ontzetting tegenover het onbegrijpelijke."

Louise is net door haar minnaar Clément in de steek gelaten. Om de pijn en de vernedering te ontvluchten vertrekt de journaliste op reis. Vanuit overal ter wereld schrijft ze brieven naar Clément, niet omdat hij terug zou schrijven, ze vermoed zelfs dat hij ze niet opent, maar om haar gevoelens kenbaar te maken aan hem. De brieven schrijft ze van uit Havana, New York, Venetië en zelfs tijdens een rit met de Oriënt Express. Naarmate ze dichter bij Parijs komt, neemt ze via de brieven verder afstand van Clément.

Alhoewel het idee om een verhaal te vertellen door middel van louter brieven, en in dit geval zelfs een éénrichtingverkeer, niet nieuw is, is het mijns inziens wel de eerste keer dat Besson deze techniek gebruikt. Misschien dat het daardoor is dat naar mijn persoonlijke mening het boek niet zo sterk is als zijn vorige romans. Niettemin blijft het een zeer mooie inleving van de pijn en de teleurstelling van een verlaten vrouw.

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties: