Terug tot Ina Damman

Gelezen door: Norbert De Meyer (139 boeken)

Citaat: "Maar daar verscheen ze al. In lasthouding, rechterarm en schouder hoog boven haar schooltas, haar hoofd wat schuin, stapte ze op hem af, met het witte mutsje, met de vlechten (één of twee, vergeet dat niet) en het bleke gezicht met de iets uitstekende jukbeenderen, dat nergens moeite voor behoefde te doen, niet voor de lichte spot om haar mond, niet voor het koele ogenblauw. Ja, zo was ze: Ina Damman."

Het boek heeft als ondertitel De geschiedenis van een jeugdliefde. In zijn meanderende stijl doet Vestdijk verslag van de puberale verliefdheid van Anton Wachter, hoe zijn genegenheid voor het meisje Ina abrupt wordt afgewezen en hoe hij daarop reageert. Scherp, analyserend, intelligent. Maar het boek is veel meer dan dat: het is het verhaal van een woelige kameraadschap, de strapatsen in de school en de verhoudingen leraars-leerlingen en ouders-kind.

Van Vestdijks stijl hou je of je haalt er de neus voor op. Een tussenweg is er niet. Maar het is heerlijke literatuur als je je erin durft vast te bijten. Zeg maar: Literatuur met een hoofdletter.

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties: