Wannes Raps

Gelezen door: Christof Donkers (20 boeken)

Citaat: "Het schromelijkste van Wannes zijn overkomenissen was toch zijn ontmoeting met de Grune Joager. Wannes was op een vroege ochtend een haas uit een strop aan 't doen, in de Westelsche bosschen, toen er plots naast hem een man stond, heelegansch in 't groen gekleed, met een groene bril op, en met gezicht zoo wit als de dood. Hij keek Wannes bezig zijn zonder een woord te spreken. Wannes was koud geworden tot in het merg van zijn ruggegraat. Hij meende te gaan lopen, maar dierf niet. Dan vroeg hij aan den vreemde, wat deze, gedoome! van hem wilde. Geen antwoord. De groene briloogen in het kalkwitte gezicht stonden strak op Wannes gericht, en geen spier van zijn wezen vertrok. ..."

Wat maakt dat Ernest Claes zo'n leuke verhalen kan schrijven? Een van de mensen van wie hij veel heeft opgestoken is Wannes Raps.
In dit boek worden op een heel ludieke manier de belevenissen van de landloper uiteengezet. Wannes maakt vanalles mee en verteld allerhande verhalen aan de goedgelovige mensen. Over de groene jager, de peerdenpaternoster, het stropen,...

Het boekje dat ik heb gelezen is in het Oud-Nederlands geschreven, wat maakt dat het nog echter overkomt als van "uit dien tijd". Zonder dat je enige moeite moet doen laat Claes je meeleven in de sfeer van Zichem en Averbode, het eerste deel van de 20ste eeuw.

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties: