Man in het landschap

Gelezen door: Carl De Strycker (24 boeken)

Als een rode draad door deze bundel loopt de breuk die er bestaat tussen de werkelijkheid an sich en hoe die zich voordoet aan of ervaren wordt door het individu. De realiteit wordt als chaotisch ervaren, zo Kakofonie en de vraag is hoe dat te rijmen valt met het wetenschappelijke inzicht dat de kern onder die oppervlakte volledige rust is.

Hetzelfde geldt voor de zee, die wanneer men ze beschouwt ook niet haar ware gelaat toont, zoals blijkt uit de charmante reeks Zeeland. Of wat te denken van een aftakelend lichaam met daarin een kerngezonde geest? Die spanning beschrijft Tritsmans in uiteenlopende situaties. Zootje ongeregeld is een cyclus over hoe de mens in de wereld staat, Voi Ch'entrate, een Dante-citaat, een al te expliciete reeks over een levensbedreigende ziekte. Ze vormt de aanleiding voor een meditatie over leven en dood.
In Biodiversiteit maakt Tritsmans leuke gedichten over dieren, in Met verstomming heeft hij oog voor het bijzondere van het alledaagse en de wonderlijke natuur die hem omringt. Hij beschrijft in Zijnde (waaraan de bundeltitel is ontleend) zelfs een kosmische eenheidservaring en in Waar het zich afspeelt zijn kunstenaars als Cézane, Van Gogh en Brahms Tritsmans' hoofdpersonages.

Het levert ongevaarlijke, weinig verrassende en soms zelfs wat saaie, maar meestal genietbare gedichten op.

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties: