Piep

Gelezen door: Norbert De Meyer (139 boeken)

Een kleine biologie der letteren is de ondertitel van onderhavig werkstuk. In dit flinterdunne boekje geeft Midas Dekkers een inkijk in de relatie mens-dier of omgekeerd. Hij ziet het allemaal gebeuren vanaf de zijlijn, nergens klinkt enige pedanterie door, hoewel hij zijn hand niet omdraait voor een gewaagde uitspraak. Als bioloog kan hij zich zoiets permitteren, hij weet dan ook een heleboel over hoe de verhoudingen mens-natuur-dier liggen.
Maar altijd heeft de liefde voor de natuur en voor het dier de bovenhand, over het fenomeen mens is hij minder enthousiast, iets waarin ik hem na lezing volmondig bijtreed. Bijwijlen stond ik zelfs versteld van zijn discours. In zijn luchtige, humoreske stijl vermijdt Dekkers de valkuil voor het scheppen van doembeelden.

Het boekje besluit met een paar versregels van Annie M.G. Schmidt:
‘Vroeger woonden we in de bomen
We hadden er nooit uit moeten komen.’
Tja, daar valt een en ander voor te zeggen. Wat Piep betreft: een leerrijk hebbedingetje evenwel.

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties: