Het geheim van mevrouw Grünwald

Gelezen door: André Oyen (3507 boeken)

Citaat: "In het kamp maakte het niet langer uit of je arm was of rijk. Je moest jezelf gelukkig prijzen als je ervan verschoond bleef."

Nog regelmatig komen er uit de tweede wereldoorlog dingen aan het licht waarvan de meesten onder ons totaal onwetend zijn. Zo is er over de vergeten en verzwegen geschiedenis van de internering van mensen met een Duitse nationaliteit in Suriname ten tijde van de Tweede Wereldoorlog amper geschreven. De mensen die het betrof werden als 'staatsgevaarlijk' beschouwd, terwijl de meesten helemaal niet met de nazi's sympatyseerden, maar gewoon uit sentimentele redenen de Duitse nationaliteit hadden bewaard. Decennialang is aan deze periode geen woord vuil gemaakt. Maar de barakken, de wachttorens en het prikkeldraad zijn in de herinnering gebleven van hen die het meemaakten. Juist door er een román over te schrijven, die weliswaar op feiten is gebaseerd, ziet Diana Tjin kans dichter bij het leed en de schande van die dagen en de jaren die erop volgden te komen. Diana Tjin is geboren in Amsterdam (1961). Haar ouders zijn afkomstig uit Suriname. Ze heeft klassieke talen gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en is werkzaam als catalografe bij de Universiteitsbibliotheek.
Het geheim van mevrouw Grünwald is haar romandebuut. In deze roman beschrijft zij enerzijds de internering van mensen met een Duitse nationaliteit in Suriname ten tijde van de Tweede Wereldoorlog en anderzijds kindermishandeling in Nederland anno 1990.

In de zomer van 1990, vertelt Mevrouw Grünwald, een oude Surinaamse vrouw, aan de negentienjarige Anna in Amsterdam Oud-West haar levensverhaal. Over hoe ze in 1940, meteen na de Duitse inval in Nederland, in Suriname met haar man en drie kinderen wordt geïnterneerd in Kamp Copieweg, omdat haar familie uit sentimentele overwegingen nooit afstand heeft gedaan van de Duitse nationaliteit. Bijna zeven jaar lang brengen zij en haar gezin er in gevangenschap door. Pas in februari 1947 mogen ze het kamp weer verlaten. In het Nederland van de jaren vijftig begint ze onder uiterst moeilijke omstandigheden, een nieuw leven. Naarmate het verhaal vordert, begrijpt Anna waarom haar grootmoeder haar juist naar deze vrouw heeft gestuurd. Door de verzwegen geschiedenis die mevrouw Grünwald kan vertellen, zal Anna ook leren wat er mis zit in haar eigen familie. Maar in het naoorlogse Amsterdam waar mevrouw Grünwald belandt met haar twee kinderen - die bruin zijn en worden gediscrimineerd, gaat haar leven ook niet over rozen. Als 'Duitse' wordt zij met de nek aangekeken, nog eens dubbel omdat ze Surinaamse is met dito tongval en leefgewoonten. Ze was eigenlijk op weg naar het haar onbekende Duitsland, maar het dorp van de familie ligt achter het IJzeren Gordijn. Deze roman is niet alleen op historisch vlak interessant, het is ook een aangrijpend boek over kindermishandeling, van generatie op generatie. Over zwijgen en vluchten, over verdenkingen en beschuldigingen, ook over solidariteit en vriendschap onder mensen die totaal van hun waardigheid werden beroofd. Een diep humaan en goed geschreven werk.

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties:

Locatie: Suriname