Ademhalen

Gelezen door: André Oyen (3507 boeken)

Citaat: " Vrijheid en vrouwen! Ik mocht nergens naartoe, en vooral niet alleen, te gevaarlijk voor meisjes. Alles was gevaarlijk en slecht... voor meisjes! Bollywoodfilms , daar mocht ik wel naartoe. Mijn zusters gingen, onder begeleiding van mijn broers. Ik niet. Kijken naar huilende vrouwen, alleen maar huilende vrouwen. Is dat het leven van een vrouw, huilen..."

Karin Lachmising (1964) woont in Suriname. Zij was de eerste student die, in november 2012, afstudeerde aan de Schrijversvakschool Paramaribo. Zij is auteur van de dichtbundel ‘Nergens groeit een boom die haar aarde niet vindt’ (2013). In opdracht van de Nederlandse ambassade heeft ze het theaterscript Ademhalen geschreven. Aan de basis van deze verhalen staan waargebeurde levensverhalen van vier vrouwen uit Nickerie. In de vorm van een theaterstuk worden thema’s over de beleving van vrouwenrechten in Suriname op kunstzinnige wijze belicht. In Ademhalen ontmoeten Radha, Nishta en Nanda, drie onafhankelijke vrouwen uit het district Nickerie in Suriname elkaar na een mislukte poging tot zelfdoding van een vriendin. Ze laten hun eigen levens de revue passeren en maken zo de benauwenis van een kleine gemeenschap, die van oudsher vastzit aan orthodoxe wijzen van samenleving en godsdienst met sterke tradities, voelbaar. De ervaring van niet adem te kunnen halen, van jezelf niet te kunnen ontplooien, het gevoel steeds te moeten gehoorzamen aan ongeschreven wetten. Het tot zwijgen gemaand worden op het moment dat je wilt schreeuwen. ‘Chub! Blijf stil!’ Ze maken duidelijk hoe beperkt hun bewegingsvrijheid als vrouw letterlijk en figuurlijk is en hoe ze zich aan die ongelijkheid tussen de seksen ontworstelden of zich erbij neergelegd hebben. Wanneer ze elkaar beter leren kennen, realiseren ze zich dat zij door hun moed en gezamenlijke ervaringen met elkaar verbonden zijn. Het thema is niet alleen een onderdeel van de Surinaamse en Caribische gemeenschap maar sluit ook aan bij het universele thema over de rechten van de vrouw: vrouwen en meisjes die nog steeds een kwetsbare en tweederangspositie bekleden wat betreft hun ontplooiing en respect. Ademhalen is geschreven in poëtische taal op basis van verschillende verhalen in Nickerie. Het werk past precies binnen het thema van de Internationale Dag van de Vrouw. “We zeggen dat de vrouwen zijn geëmancipeerd, maar dat is niet zo,” zegt Lachmising. De grote strijd is gestreden, maar er is een groot grijs gebied waarin de vrouw zich beweegt, waar er nog steeds geen verandering in komt. In dit stuk komt naar voren met welke uitdagingen zij zitten in dat gebied. “

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties:

Locatie: Suriname