Schaamrood aantekeningen over angst, agressie en ambitie

Gelezen door: André Oyen (3507 boeken)

Citaat: "Schaamte is het pijnlijk gevoel dat we krijgen wanneer we in onze beleving sociaal en emotioneel worden opzij gezet: vernederd, gekleineerd, veracht, afgewezen."

Aart G. Broek specialiseerde zich in communicatiewetenschap, (historische) sociologie en, meer recentelijk, criminologie. Hij promoveerde op een onderzoek naar de propagandapraktijk van de rooms-katholieke missie op de Benedenwindse Antillen. Hij woonde twintig jaar op Curaçao, werkte er als docent, projectuitvoerder en interim-manager. Sinds zijn terugkomst in Nederland ontwikkelde hij zich tot organisatie- en beleidsadviseur inzake conflict-, agressie- en veiligheids¬vraagstukken.
Broek publiceerde onder meer ' De terreur van schaamte; Brandstof voor agressie' (2007), 'Geboeid door macht en onmacht; De geschiedenis van de politie op de Nederlands-Caribische eilanden'(2011) en 'Dwarsliggers; Tegenspraak onder schaamteloos leiderschap' (2013). In de terreur van schaamte toonde de auteur de gewelddadige reikwijdte van schaamte en gaf daarmee de bestaande discussie een geheel nieuwe wending. Met deze verklaring kwam ook een uitdagend nieuwe wijze van het voorkómen van geweld in beeld. 'Schaamrood' is een noodzakelijke en welkome aanvulling op 'De terreur van schaamte' en 'Dwarsliggers', waardoor een aparte trilogie is ontstaan. In ‘De terreur van de schaamte‘, gaf Broek al aan dat allerlei uitingen van agressie terug te voeren vallen op gevoelens van vernedering, krenking en schaamte. Of het nu terrorisme betreft, of asociaal en crimineel gedrag van allochtone hangjongeren of de verbeten manier waarop organisaties en bestuurders zich ingraven bij interne en externe kritiek op het functioneren, steeds is schaamte het hoofdmotief, schrijft de auteur. In ‘Schaamrood’ werkt hij dezelfde these nog eens uit in een waaier aan thema’s. De brede interesse van de auteur komt de variëteit daarbij ten goede: nu eens gaat het over de beweegredenen van jihadgangers, dan weer over falende megaprojecten, om het vervolgens over Antilliaans verzet tegen Nederlandse koloniale arrogantie te hebben. Hoewel Broek regelmatig aanhaakt bij de thema’s schaamte, peer pressure en gekrenkte trots, is van een rode draad in het boek niet echt sprake. Daarvoor lopen de onderwerpen te zeer uiteen. Mooi zijn de stukken waarin Broek verhaalt over zijn eerste liefde, de geschiedenis en literatuur van de Antillen. Het is een hoofdstuk in de Nederlandse geschiedenis dat bij vele Nederlanders nauwelijks bekend is. Ja, dat Frank Martinus Arion de auteur is van Dubbelspel, dat hebben sommigen van ons op de middelbare school nog wel geleerd. Maar over literatuur in het Papiamento is weinig geweten. De zoektocht van Broek levert beschouwingen op, waarin soms uitgesproken controversiële zienswijzen worden verdedigd en gevoeligheden schaamteloos worden benoemd.

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties:

Locatie: Curacao