De akker en de mantel

Gelezen door: Fons Mariën (201 boeken)

Citaat: "(...) dat de islam de vrouw niet dient, noch een strijdgenoot van haar is."

De ondertitel van dit boek luidt: 'Over de vrouw en de islam'. De titel verwijst naar twee verzen uit de Koran, waarin vrouwen "de kleding voor jullie" genoemd worden en vervolgens "een akker voor jullie". "Jullie" staat in beide gevallen voor de moslimmannen. Het zijn op zich al veelbetekenende uitspraken over de positie van de vrouw in de islam. Auteur is de Nederlands-Marokkaanse schrijver Hafid Bouazza, die als moslim is opgegroeid en dus goed de islam kent. Hij studeerde bovendien Arabische taal- en letterkunde en dat is aan dit boek ook te merken, zo put hij uit eeuwenoude Arabische teksten en poëzie om passages over de vrouw in de islam bloot te leggen. Bouazza heeft zelf de islam de rug toegekeerd en is niet mild voor die godsdienst, zeker niet voor wat de behandeling van vrouwen betreft. Hij put vaak uit eeuwenoude teksten en gaat heel ver terug in de geschiedenis, waarbij hij zijn eruditie tentoon spreidt. Maar hij heeft het ook over de vrouw dichter bij huis (in Nederland) en in onze tijd, zo bijvoorbeeld meer bepaald over de Arabische lente in 2011 en wat dat voor de vrouw betekende. In een slothoofdstuk brengt hij het levensverhaal van de Egyptische Huda Shaarawy (1879-1947), die de eerste Egyptische feministe mag genoemd worden. Het is een verhaal dat te weinig bekend is. Een heel erudiet en soms minder gestructureerd boek over een boeiende en soms omstreden onderwerp.

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties: