De wooncirkel

Gelezen door: André Oyen (3541 boeken)

Die nicht van me was net zo stom als al die stomme, lelijke zwarten die nooit konden breken met hun Afrikaanse verleden. Welk zwart meisje gaat nou een zwarte Afrikaan zoeken om kinderen mee te maken? Vertel me dat eens! Had dat stomme kind geen aardige Hollandse jongen kunnen vinden in Nederland om haar ras te verbeteren? Joseph (Jopi) Hart, geboren op Bonaire (1940) en opgegroeid op Curaçao, is tot zijn pensionering docent Engels o.a. aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen. Daarna wijdt hij zich volledig aan het schrijven. Hij debuteert in 2000 als dichter met Entrega, een bundel in vier talen, en als romancier in het Engels met de romans Election Dance (2006) en The Yard (2010). Bij Uitgeverij In de Knipscheer verschijnt in 2013 Verkiezingsdans, het Nederlandstalige origineel van Election Dance, in 2015 Kruispunt en in 2017 De Wooncirkel, de Nederlandse versie van The Yard. Op de cover staat een uitspraak van hem die ook weer voor Wooncirkel opgaat:‘Ik schrijf niet omdat ik een spannend en mooi verhaal wil verkopen aan de lezer. Ik schrijf omdat ik niet anders kan, omdat er een uitweg moet zijn voor de intensiteit van mijn gevoelens die nauw verbonden zijn met de sociaal-culturele geschiedenis van toen en nu van mijn eiland.’ Gaat Verkiezingsdans over de structuur van de misdaad en de corruptie in de politiek, Kruispunt over het gedrag van jongeren in de kleurige en broeierige samenleving, dan staat in De Wooncirkel de geschiedenis van de slavernij met haar naweeën centraal. De Wooncirkel beschrijft de geestelijke ontwikkeling van de hoofdpersoon Armani. Ondanks de verschrikkingen van haar verleden is ze in staat is tot vergeving in een verdeelde gemeenschap die nog steeds met haar verleden worstelt. Armani wordt op mysterieuze wijze aangetrokken door de ruÏne op het erf van Shon Janchi, de wooncirkel waar haar voorouders als slaven verbleven. Ze vecht voor de restauratie ervan, maar ondervindt hevige tegenstand, die haar met het verleden confronteert. De auteur heeft een aparte manier gevonden om het verre verleden van zijn hoofdpersoon op te roepen. Armani volgt namelijk een regressietherapie bij een ‘genezeres’ die Armani langzaam terugvoert naar een tijd waarin ze in stamverband in Afrika leefde voordat ze op een schip van de WIC naar Curaçao werd gevoerd om daar als slavin verkocht te worden. Haar huidige leven zou bijgevolg onder invloed staan van de traumatische ervaringen die haar nog steeds hinderen in haar dagdagelijkse handelingen op haar geboorte-eiland waar ze werkt als loopbaanconsulente. Het zich in deze tijd afspelende Curaçaose verhaal gaat over de poging van een groep sociaal voelende (zwarte) Curaçaoënaars om, ondanks de tegenwerking van een corrupte politicus en een frauderende bankier, een landhuis te restaureren en geschikt te maken voor onder andere de opvang van achterstandskinderen. Dit heel aangrijpende en mooi geschreven boek is een aanklacht tegen de vroegere Nederlandse kolonisator maar ook de zwarte Curaçaoënaar ontkomt, evenmin aan kritiek. Joseph Hart is in elk van zijn sterk getinte politieke boeken een vurig pleitbezorger van het bewustmaken van de bevolking van hun Afrikaanse verleden, en De wooncirkel is hier een schoolvoorbeeld van .

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties:

Locatie: Curaçao