25 x Extaze

Gelezen door: André Oyen (3507 boeken)

Citaat: "rechterboezem en de linker,/ een holle ader./ De nagels schoon, de maantjes donker./ ligt de rechtse linkerhand in een wurggreep/ of liefkozing/"

Ter gelegenheid van het vijfentwintigste nummer van Literair Tijdschrift Extaze,een literair tijdschrift dat zich richt op Nederland en Vlaanderen en ook Zuid-Afrika en de Caraïben niet vergeet, verschijnt er ook een zilveren uitgave die vergezeld zal gaan van een kijk- en leesboek: 25 x Extaze, waarin van een reeks beeldend kunstenaars één werk zal worden gepubliceerd, voorzien van een prozaschets van Hein van der Hoeven of een gedicht van Felix Monter. Naast werk van o.a. Philip Akkerman, Marcel van Eeden, Tjibbe Hooghiemstra en Onno Schilstra is ‘Mijn zes verhuizers’ van Elisa Pesapane in deze jubileum uitgave opgenomen.‘Extaze’ is altijd een tijdschrift met een rode stippellijn die niet dwingend door het nummer loopt. Essays die de inhoud van het blad diepte en perspectief geven, kenmerken die ook in de korte verhalen en gedichten terug te vinden zijn. Een tijdschrift met beeldende kunst ook, maar voor deze uitgave van tekst voorzien door romancier Hein van der Hoeven en dichter/schrijver Felix Monter. Met een Woord vooraf (‘Zilver’) van redacteur Cor Gout. Dit jubileumnummer is toch wel een heel bijzonder uitgave niet alleen omwille van het bijzonder knappe beeldend werk, maar ook en vooral door de teksten en gedichten die het duo Hein van der Hoeven en dichter/schrijver Felix Monter bij de teksten plaatsen. Een tekst die mij bijvoorbeeld bijzonder boeide was die over Libanon dat in de jaren vijftig ' Get Zwitserland van het Lidden-Oosten werd genoemd. Puntgaaf in beeld en woord is 25 x Extaze heel zeker te genieten voor kunst-en literatuurliefhebber!

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties: