De overmaat van ontbreken

Gelezen door: André Oyen (3526 boeken)

Citaat: " Die zomer, weet je nog, ik hield je hand,/ je blik was voor een ander, je mond, je/ gebaren; jij liet los en ik, vijf, gleed in zee./ De zee die geen einde kent, onbekend/ stroomt, trok mij mee. Je zag het niet./ Eb golfde me weg, tot in het bereik van/ een ogenblik, dat ene snijvlak in de tijd,/ jij met een beweging een einde maakte aan/ mijn eenzaamheid. Wil je dat nog een keer/ doen, nu, zodat we op dat punt waar alles/ herhaald wordt en begint, zodat we, we,/ bij de weg, de weg naar het huis dat niet/ meer bestaat, uitkomen?/"

Margreet Schouwenaar (1955) werkt als pedagoge bij een opleiding voor leraren basisonderwijs. Zij was van 2009 tot 2018 stadsdichter van Alkmaar. Zij heeft elf dichtbundels op haar naam staan. In 2016 verscheen haar verzameld werk Woorden op zinnen gezet. Haar nieuwe dichtbundel is De overmaat van ontbreken verschijnt in januari 2019; we mogen hieruit drie gedichten plaatsen. Schouwenaar schrijft eveneens kinderboeken. Van haar hand verschenen tien kinderboeken. Samen met dichter, schrijver en kunstenaar Inge Bak heeft ze een programma gemaakt waar met behulp van een fimpje woorden aaneengeregen worden tot een programma van ongeveer drie kwartier, waarin beiden gedichten voorlezen en vertellen over hun werk. Voor middelbare scholen wordt dit programma aangevuld met schrijfopdrachten tot een programma van 100 minuten. In De overmaat van ontbreken komen vaste constanten terug zoals de thematiek van verlaten en verwelkomen, van vertrouwdheid en ontreddering, naast bijbelse thema’s en zingeving. Tegelijkertijd reageert de dichter op de onbestendige tijd waarin we leven. Ze wijst op verdraagzaamheid en dicht over onze buigzame taal .Ze gebruikt vele vormen en ‘talen’. Van het zeer poëtisch parlando in ‘Mirakels komen later’ tot de toon van het Oude Testament in ‘De aarde van Abel’. Het is mooi hoe ze in het gedicht Zachtjes kindje toch een heel aparte kijk op verdriet geeft. In verbond laat ze muziek een bijzondere rol krijgen. In deze bundel zijn doorleefde gedichten samengebracht. Nu weten we zeker dat de wereld bestaat en de dichter er ons naar toeschrijft.

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties: