Het Mirakel

Gelezen door: robbedoes (10 boeken)

De titel is ontleend aan het gelijknamige verhaal Het Mirakel. In dit verhaal maakt Tiennoppen na een ruzie een wandeling in het park, en komt erachter dat hij toch van zijn vrouw houdt. Maar op dat moment neemt zijn lichaam het over; hij heeft geen macht meer over zijn eigen lijf. In deze vorm beledigt hij mensen, slaat zijn beste en enige vriend en stuurt zijn vrouw het huis uit.

Tiennoppen is bang dat zijn lichaam nog ergere misdaden zal begaan: ‘In ieder geval zou men hem verantwoordelijk stellen, hem toch op z’n minst als medeplichtige behandelen, indien men althans in staat was te vermoeden, dat hij niet samenviel met de misdaden van het mirakel - dat er nog een ander was, een verborgene, die zich niet kon uiten: een intieme, machteloze kroongetuige: de heer Tiennoppen.’ Ook verwijst de titel naar alle andere absurde gebeurtenissen in de verhalen.

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties: