Brick Lane

Gelezen door: André Oyen (3553 boeken)

Brick Lane is het verhaal van de Bangladeshi importbruid Nazneen die in een Londense immigrantenwijk het leven deelt met haar veel oudere man Chanu, wie het maar niet lukt de de maatschappelijke ladder te beklimmen, ondanks al zijn diploma’s. Het lijkt een nachtmerrie van een huwelijk, maar een van de bijzondere kwaliteiten van Brick Lane is dat we toch sympathie opvatten voor de paternalistische en egocentrische Chanu. Hij is onuitstaanbaar en toch mogen we hem wel. Uiteraard komt dat door de fenomenale schrijfstijl van Monica Ali

Brick Lane geeft een inzicht in de manier waarop het verlangen van immigranten naar hun thuisland gerijmd kan worden met de nood aan integratie in een vreemd en vaak vijandig land. Nazneem schikt zich in haar lot als passieve moeder en echtgenote, en droomt intussen van een terugkeer naar haar zus en vaderland. Tot haar man zijn werk verliest en ze als naaister aan de slag gaat.

Langzaam neemt Nazneem haar leven in handen, zeker wanneer ze de jonge maar aantrekkelijke Karim ontmoet, een jongen uit de buurt die haar elke week een nieuwe lading stoffen brengt. De twee groeien naar elkaar toe en beginnen een relatie, maar de omstandigheden in Londen worden er niet makkelijker op, zeker niet als na 9/11 het racisme ook in Engeland steeds dreigender wordt. Nazneems man, een gematigde moslim, wil zo snel mogelijk uit Londen weg; Karim, steeds extremer in zijn ideeën, wil net dat Nazneem in Londen met hem trouwt. Tijdens een debat over moslimbroederschap hoort Nazreen de twee mannen uit haar leven bezig over solidariteit tussen Moslims. Het extremisme van Karim maakt hem voor haar minder aantrekkelijk. De beredeneerdheid waarmee haar man over deze hete hangijzers praat doet een ongekende genegenheid voor hem openbloeien.

Brick Lane is gedeeltelijk autobiografisch. De auteur is de dochter van een Pakistaanse vader die in de vroege jaren zestig in Engeland kwam studeren. Met zijn Britse vrouw keerde hij terug naar zijn vaderland, kort voordat de burgeroorlog uitbrak en Bangladesh zich afscheidde van Pakistan. Het feit dat hij met een buitenlandse vrouw was getrouwd, maakte haar vader opeens tot een persona non grata in zijn eigen geboorteland, en het gezin vluchtte weer naar Engeland. Definitief ontworteld.

In Brick Lane draait de auteur het verhaal om. Monica Ali gebruikte de verhalen van haar moeder over hoe hulpeloos ze was als Engelse in Bangladesh. Haar roman een controverse uit die door de Evening Standard gelabeld werd als de nieuwe Salman Rushdie. Al hoort Monica Ali omwille van de socio-multiculturele invalshoek meer thuis in de rij van schrijvers als Hanif Kureishi en Zadie Smith.

Brick Lane is geen typische immigrantenkroniek. Het is meer dan louter het portret van een verloren, verdrukte huisvrouw en moeder van twee rebelse dochters, die een beknellend leven leidt tussen vier muren in een troosteloos woonblok in de Londense East End. Bijzonder goed geschreven. Tevens mooi verfilmd door Sarah Gavron.

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties:

Locatie: Londen