De vervoering van Lol V. Stein

Gelezen door: André Oyen (3543 boeken)

Citaat: "Ik geloof niet dat het bij Lol. opkwam dat men haar uit de weg ging om niet in de pijnlijke siruatie te recht te komen haar te herinneren aan oud zeer, aan een moeilijke tijd die ze vroeger had doorgemaakt, aangezien ze zelf ook niemand groette en ze zo te kennen gaf, leek het, niets liever te willen dan vergeten."

In De vervoering van Lol V Stein, een hoogtepunt in het roman-oeuvre van Marguerite Duras, komen de obsessies en beroeringen samen waarvan het merendeel van Duras' werk in de jaren zestig doortrokken is. De geschiedenis van Lola Valérie Stein begint 's avonds in de balzaal van het casino van T.Beach. De vervoering van Lol V. Stein. Wat een merkwaardige titel, maar wel een bijzonder boek. Lol V. Stein is de hoofdpersoon en ze heet voluit Lola Valérie Stein. Tijdens een bal ziet de achttienjarige Lol haar minnaar betoverd worden door een onbekende vrouw; in dezelfde nacht nog verdwijnt hij uit haar leven. Op slag is haar leven leeg.

Zij stort zich in een huwelijk, krijgt kinderen en leeft tien jaar lang in India, slaapwandelend in een lege, geordende wereld. Bij terugkomst ensceneert zij via een vriendin en haar minnaar een herbeleving van de fatale breuk. Daar hervindt ze een vergeten jeugdvriendin, Tatiana Karl. Die was de hele nacht van het bal bij haar gebleven. Onweerstaanbaar wordt Lol gedreven door de drang het drama van de balnacht opnieuw te beleven. Al gauw wordt duidelijk dat ze haar zinnen heeft gezet op de minnaar van haar vriendin.
Maar zij is niet op een gewone manier verliefd.

Uit Duras' beschrijvingen wordt duidelijk dat Lola in een eigen wereldje leeft. Ze begluurt haar vriendin als zij haar minnaar ontmoet en ze wil deze relatie ook niet doorkruisen. Toch wil ze iets van die minnaar. En ook hij ziet iets in haar. In toon en thematiek vertoont deze roman uit 1964 grote overeenkomsten met ander werk van Duras, met name De Vice-Consul, maar het is wel een van haar sterkste boeken, vooral door de intensiteit waarmee de geestestoestand van de hoofdpersoon, Lol V. Stein, wordt beschreven. Haar geschiedenis wordt, in omtrekkende bewegingen, van buitenaf verteld door de man met wie zij haar drama herhaalt.

Subtiel weet Duras haar lethargische toestand van lijdzaamheid, vergetelheid en herhalingsdwang vorm te geven, voor de lezer even ongrijpbaar en daardoor aangrijpend als voor de mensen in de omgeving van Lol. In nog geen 150 pagina's legt Duras het gecompliceerde gevoelsleven van deze beschadigde vrouw vast. Duras schrijft secuur zonder saai te worden. Er is duidelijk veel aandacht besteed aan de taal, want de zinnen zijn mooi en laten een geheel eigen schrijfstijl zien.

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties:

Locatie: india