Tsjip/De leeuwentemmer

Gelezen door: André Oyen (3544 boeken)

Citaat: "Tsjip en ik zijn gezworen kameraden. Samen zullen wij door dik en dun gaan, ik voorop. "

In hetzelfde jaar dat Kaas verscheen, legde Elsschot de laatste hand aan een nieuw boek, geïnspireerd door en opgedragen aan zijn kleinzoon Jan Maniewski: Tsjip (1934). Voor Elsschot was het schrijven van deze 'eenvoudige familiehistorie' over het huwelijk van Laarmans' dochter Adèle met de Pool Bennek Maniewski en de geboorte van hun zoon Tsjip iets nieuw. Het was zijn bedoeling van iets alledaags iets verhevens te maken, en daar was hij zeker met vlag en wimpel in geslaagd. De episode over de snelcursus godsdienstonderricht aan Adèle stuitte de Vlaamse katholieke redactie van Forum (het tijdschrift waarin Tsjip zou worden voorgepubliceerd) zó tegen de borst dat ze eisten dat de gewraakte scène geschrapt zou worden. Elsschot wist de redactieleden echter op gewiekste wijze tegen elkaar uit te spelen en redde aldus die 'aardige, lieve passage' van zijn boek.

Ook na Tjsip bleef Elsschot 'die kleine smeerlap van een kleinzoon' adoreren en literair volgen. In 1940 verscheen het vervolg De Leeuwentemmer, een reeks brieven waarin Laarmans aan zijn zoon Walter schrijft over het opgroeien van Tsjip, het stuklopen van het huwelijk van Adèle en Bennek, hun strijd om het kind en de daaropvolgende 'ontvoering' uit Polen. In 1943 werden Tsjip en De Leeuwentemmer overeenkomstig Elsschots intentie voor het eerst in een gezamenlijke uitgave gepubliceerd. Kort daarop werd het boek met succes in Amerika uitgebracht, bedoeld voor de Nederlandse emigranten. Voor de tweede druk voegde hij hier een toelichting aan toe onder de aanduiding: Achter de schermen - Ontleding van de inleiding tot Tsjip (1934) waarin de lezer (nogmaals) een indruk krijgt van de uiterst precieuze werkwijze van de schrijver. Beide delen zijn later als een geheel uitgegeven. De twee boekjes in één band zijn nog altijd een zaligheid om te lezen. Zowel de humor van de schrijver Elschot als de vertedering van de opa Laarmans blijven aanspreken en geven het werk een aparte charme.

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties: