Gedichten

Gelezen door: André Oyen (3543 boeken)

Citaat: "Wat overkomt me? Wat is er aan de hand? Ik slaap. Niet slapen is wat hoort. Om te voorkomen dat, al slapend, ik beland In de droom waar ik jou verloor. Uit Een vriend slaapt "

Nadat Cocteau's volledige poëtische oeuvre in 1999 in de Franse Pléiade-bibliotheek werd uitgegeven, een reeks die speciaal voor de onsterfelijken is opgezet, leek het niet meer dan redelijk dat Cocteau ook in Nederland in een overzichtelijke uitgave beschikbaar zou komen. Voor dat doel heeft vertaler en Cocteau-kenner Theo Festen zich ingezet, en het resultaat mag er zijn. Festen verzorgde ook een inleiding en een verantwoording.

Jean Cocteau (1889-1963) ging er prat op niet ingesnoerd te zitten in het korset van een stijl of genre. De mondaine homoseksueel en veelzijdig kunstenaar -op zijn naam staan romans, gedichten, toneelstukken, kritieken, tekeningen, film, ballet- placht zich dan wel narcistisch in de schijnwerpers te plaatsen, zijn dichterlijke geest heeft toch maar veelkleurige sporen nagelaten.
Deze bundel nu beoogt een indruk te geven van zijn poetische productie tussen 1917 en 1962 een beperkte selectie uit voornamelijk de Pleiade-editie van 1999. Vanzelfsprekend zijn opgenomen hoogtepunten als het vormgebonden liefdesgedicht voor Raymond Radiguet (1903-1923) Plain-chant (1923), de in vrijere verzen opgestelde gedichten L'Ange Heurtebise (1925), eveneens Radiguet erend, en La Crucifixion (1946), de kruisdood verbeeldend, en het weer vormgebonden Un ami dort (1948), de onbereikbaarheid van de geliefde vertolkend.

Cocteau was naast animator van allerlei voorstellingen, die niet zelden tot schandalen leidden, ook de ontdekker van de piepjonge schrijver Raymond Radiguet, beroemd geworden door zijn roman Le diable au corps. Radiguet schreef ook gedichten in bovengenoemde trant, verzameld in Les joues en feu. Toen Radiguet in 1923 op twintigjarige leeftijd overleed was Cocteau ontroostbaar. Zijn poëzie zei de vrolijkheid vaarwel en Cocteau begon religieus getinte gedichten te schrijven die het niet halen bij de nonsensicale uitstapjes uit het begin van zijn carrière.
In deze vertaling staat het origineel steeds op de linker-, de vertaling op de rechterpagina afgedrukt. De vertaling verdient alle lof. Festen beschikt over een eigen pen en vooral over een eigen verantwoordelijkheid; in voorkomende gevallen laat hij zich eerder door het Nederlands de wet voorschrijven dan door Cocteau, met als gevolg dat het Nederlands nu over een eigen, onvervreemdbare Cocteau beschikt.

Voor Jean Cocteau (1889-1963) bestond er nauwelijks iets buiten de droom; hij deed er zelfs alles aan om de werkelijkheid waar de meesten van ons in leven zo ver mogelijk op afstand te houden. Een van de middelen die hij daartoe inzette, was opium; een andere manier was door onafgebroken kunst te maken. En hoe moeilijker de omstandigheden in die werkelijkheid die de zijne niet was, hoe meer kunst hij maakte. Zo'n gelijkschakeling is typisch voor de dromer, die de wereld onder één gezichtspunt beschouwt en meer geneigd is om ver uiteengelegen gebieden met elkaar te verbinden dan ze na koele analyse zorgvuldig van elkaar te scheiden.

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties:

Locatie: Frankrijk