Clubsandwich II,(de vergeten dichters)

Gelezen door: André Oyen (3553 boeken)

Citaat: "Drekpoëten zijn dichters die schrijven over duivels, watjekal en dreutels. Onchristelijke zaken."

Wijlen Gerrit Komrij was tussen 2000 en 2004 de eerste Dichter des Vaderlands. Zijn nalatenschap uit die periode bergt naast een aantal gedichten, drie poëtische projecten. Hij richtte de Poëzieclub op, stond aan de wieg van poëzietijdschrift Awater en startte de Sandwich-reeks. Hierin verschenen twintig delen, afwisselend bundels van veelbelovende debutanten en door Komrij samengestelde en ingeleide bloemlezingen uit het werk van ten onrechte vergeten dichters.
Deze twintig delen zagen het licht tussen 2002 en 2009. Van deel 1 (Niets met jou van Philip Hoorne) tot deel 20 (Bombast en larie, een verzameling met "de 25 afschuwelijkste gedichten uit de Nederlandse literatuur"), om en om een debuut en een bundel met gedichten van "vergeten" auteurs.

De Sandwich-reeks schenkt ook aandacht aan de "vergeten" dichters. Die staan nu bij elkaar in deel II van Clubsandwich. Van de drekpoëten via Eli Scheen en Peter M. Heringa tot en met Bernardo Asheto, Paul Verbruggen en het genoemde slotdeel met slechtste gedichten. Clubsandwich II (de vergeten dichters) bevat zeker voor de helft werk dat niet misstaat naast de "gewone" canon en dat uitstijgt boven het gros van het grauw-middelmatige werk dat heden ten dage voor poëzie wordt aangezien.

In Bombast en larie gebruikt Komrij vier bladzijden om zijn selectie tenenkrommende poëzie bij de lezer te introduceren. In die proloog legt de superpromoter van de Nederlandstalige dichtkunst uit dat je ook naar ‘slechte’ gedichten moet kijken om vast te kunnen stellen wat ‘goede’ poëzie is, wat ‘literatuur’ is. Komrijs zoekwerk levert een fraaie staalkaart van poëtische miskleunen op. En, eerlijk is eerlijk, een aantal daarvan is onbedoeld om te lachen of mooi van lelijkheid.

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties: