De vrolijke atheïst

Gelezen door: Fons Mariën (174 boeken)

In dit boek schetste Jean Paul Van Bendegem een beeld van zichzelf als atheïst. Van Bendegem is professor logica en wetenschapsfilosofie aan de VUB en UGent. Hij vertrekt van een biografische schets: van huize uit was hij protestant, later werd hij atheïst. Verder gaat hij in op zijn mensbeeld en zijn beeld van de mens in de maatschappij, telkens vanuit het oogpunt van de atheïst. Dit boek is geen academisch, wetenschappelijk werk en dus leesbaar voor een leek, alhoewel bij wijlen zijn gedachtengang moeilijk te volgen is.

 | Reacties (1)Delen |
1 reacties:
Christophe Robbe op 2 december 2012:
Ikzelf ben niet bepaald "vrolijk" geworden van dit boek. Hij doet vele klokken luiden, maar het is niet duidelijk waar de klepel hangt. Ja, het universum is prutswerk en wij zijn prutsers, dat heb ik wel begrepen. Maar de conclusie die J.P. Van Bendegem daaruit trekt (denk ik toch), namelijk dat we ons daarover alleen maar vrolijk kunnen maken, gaat mijns inziens toch wel voorbij aan iets diepers: het leven/ons bestaan is niet altijd "vrolijk" (Van Dale : "in een blijde stemming, opgeruimd"). We kunnen écht pijn lijden, écht honger hebben, écht eenzaam zijn, enzovoort ... Nee, geef mij dan maar een zen-filosoof die weet dat ieder muntstuk een voor- en een keerzijde heeft en die zich psychologisch en moreel (maar zonder "vrolijkheid") voorbereidt op zowel momenten van geluk als momenten van ongeluk die ieder van ons te wachten staan.