Vader van God

Gelezen door: André Oyen (3234 boeken)

Citaat: "Hij verjoeg de vliegen die om Mozes' hoofd zoemden en draaide hem op zijn rug. Hij probeerde zich voor te stellen dat dit zijn eigen gestorven vader was. Hij bedacht hoe gevoelsarm zijn bestaan zou zijn verlopen als Hij nooit mensen geschapen had."

Vader van God is de tweede roman van Martin Michael Driessen (1954). Driessen heeft een carrière als vertaler en toneel- en operaregisseur achter zich, en zijn debuut verscheen in 1999. Gars stond op de longlist van de Ako. Het was een overvolle bombastische roman die ik met gemengde gevoelens heb gelezen. Enerzijds was er de fascinatie voor de fantasie en de taal van de auteur maar in de thematiek en de personages kon ik me niet vinden.

Hetzelfde gevoel had ik bij aanvang toen ik Vader van God begon te lezen. Na de herschrijving van de godsverhalen door Saramago en Nikos Kazanzakis had ik nog bitter weinig zin om als vrijzinnige nogmaals een nieuwe interpretatie van een bijbels verhaal te lezen. Ook al stond het werk op de longlist van De Gouden Boekenuil 2013 toch heb ik het boek neergelegd en weer opgenomen toen ik de auteur zélf over zijn boek hoorde vertellen. Het overkomt me zelden dat een auteur me kan overtuigen om een boek dat ik definitief verlaten had te laten lezen. Martin Michael Driessen is daar met glans en glorie in geslaagd.

Het boek is meer dan een Bijbelsatire, het is naast een vader-zoonroman ook een heel literair werk waarin God een personage wordt met heel menselijke trekjes, een God die worstelt met zijn schepping en zijn eenzaamheid. God heeft zijn woeste en wrede schepping al aan haar lot overgelaten, als Hij zijn liefde voor de mens ontdekt. Hij wil dan eindelijk zijn wens vervullen om zelf een vader te hebben, en neemt een even gedurfd als revolutionair besluit: Hij wordt als mens geboren.

De auteur houdt zich in het boek vast aan de grote Bijbelse lijn, maar voert in zijn vertelling allerlei zijsporen op. Als regisseur en vertaler weet hij hoe hij eeuwenoude verhalen naar zijn eigen hand kan zetten en dat doet hij dan ook met het Oude en Nieuwe Testament dat hij bewerkt en moderniseert. Zo stelt hij bijvoorbeeld dat Jozef wist dat Jezus de Messias zou gaan worden, zoals beschreven in het Oude Testament. Dit gegeven vormt trouwens de kiem voor het schrijven van de roman.

Vader en zoon worden voor het laatst samen in de tempel gesignaleerd, waar de twaalfjarige Jezus de schriftgeleerden toespreekt. Jozef treft hem daar, na dagen zoeken, als Jezus van huis is weggelopen. De schriftgeleerden zijn onder de indruk van de inzichten van de jongeling, maar Jozef heeft daar zijn bedenkingen bij en besluit om zijn zoon mee naar huis te nemen. Jozef ontvoert dus na het tempelbezoek zijn zoon om aan het heilsplan van God de Vader te onttrekken, in de hoop dat hij een gewoon mensenleven kan leiden. Ze vluchten naar de Antilibanon. Jozef is bereid om zichzelf op te offeren. Als Jezus zonden begaat kan hij niet meer de nieuwe Messias worden. Jozef maakt door deze onderneming een diepe val door, zodra hij zich buiten het bereik van Gods genade begeeft, en betaalt daarvoor een hoge prijs.

Met Vader van God herschreef Martin Michael Driessen zacht gezegd de bijbel op een zeer eigenzinnige manier. Toch stel ik me telkens opnieuw de vraag wat leidt iemand met zoveel schrijftalent er toe om aan deze hachelijke onderneming te beginnen. Als je de auteur over zijn jarenlange strijd en de motieven om dit verhaal te schrijven hoort vertellen, dan heb je ook meteen de sleutel in handen om dit boek met plezier te lezen en te doorgronden.

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties:

Gelezen door: Marc Dilliën (135 boeken)

Citaat: "Zijn huishoudster in haar ledikant hoorde hem midden in de nacht steels de trappen afdalen naar zijn werkkamer.
God had al voordat de ruimte bestond een kubus ingericht die plaats bood aan zes vertrekken, zoals Bartje het had gewenst.Omdat dingen nooit waren wat ze schenen, maar ook niets anders, vond Hij zijn eenvoudige leven volmaakt."

De auteur herschrijft delen van de Bijbel op een eigen, onnavolgbare wijze: met veel humor, maar ook met veel mededogen. God, uitgekeken op zijn schepping, verlangt naar een vaderfiguur, die hij vindt in Jozef. Ik meen dat niet al te veel gelovigen aanstoot zullen nemen aan dit boek, eerder zal de neutrale lezer wel wat opmerkingen hebben bij bepaalde truukjes die Driessen gul gebruikt zoals bv. de engelen die zich door het luchtruim verplaatsen als moderne vliegtuigen.
Al bij al een zeer poëtische kijk op de Bijbel!

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties:

Gelezen door: Paul Degrande (48 boeken)

Citaat: "'Vrouw! Wat je daar zegt is ondenkbaar. De Heer is onfeilbaar en almachtig. Maar' zei Mozes na enig nadenken, 'misschien heeft Hij een slechte dag."

Speelse pastiche van het scheppingsverhaal van God met alle wereldse problemen van dien. Grappig en met vele dubbele bodems om echt mee te grinniken van begrip en ontluistering van zovele mythische Hem toegeschreven krachten!

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties: