Een handvol rogge

Gelezen door: Jason Desutter (1 boeken)

Personages :
Rex Fortescue : Zijn humeur veranderde veel en hij luisterde niet naar de raadgeving van zijn zoon.
Miss Marple: Oude dame, zeer nieuwsgierig, ze vult haar tijd op door mensen te observeren. Ze zal in het verhaal een grote rol spelen.
Gladys: Jonge dienster die voor Miss Marple gewerkt heeft.
Inspecteur Neel: Hij leidt de enquête op de daad van de familie Fortescue, die zonder de hulp van Miss Marple niet gelukt zou zijn.
 
Plot:
Dit boek gaat over een familiaal drama dat zich afspeelt in een familie uit de Britse burgerij. Drie misdaden met onbegrijpelijke ensceneringen (mise en scenes) volgen elkaar op. Rex Fortescue, een rijke zakenman, sterft vergiftigd in zijn kantoor. Men vindt een handvol rogge in zijn zak. Zijn echtgenote, Adèle Fortescue, wordt vermoord teruggevonden in de bibliotheek, vergiftigd, het brood met de honing nog in haar mond. Gladys werd gewurgd in de tuin teruggevonden, een kleerhanger hing aan haar neus. De meeste personen hebben motieven om de ene of andere moord te plegen en Inspecteur Neel analyseert deze dan ook en checkt de alibi’s van iedereen, ook al vindt hij geen verklaring voor de enscenering. Het is pas met de tussenkomst van Miss Marple dat hij de puzzel kan afmaken.
 
Thema:
De thema’s zijn: moord, detective en familiedrama. “Moord” en “familiedrama” lijken misschien afschuwelijke, wat ze ook zijn, en nooit geziene thema’s te zijn maar in feite worden we er elke dag mee geconfronteerd in de media en worden we dit al gewoon ook zou dat totaal niet mogen gebeuren. “Detective” is een iets meer speciaal thema omdat we zelf niet weten wie deze mensen zijn en is dan ook het thema die de andere oplost.

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties: