Tussen de bedrijven

Gelezen door: André Oyen (3543 boeken)

Citaat: "Ze richtte haar ogen weer op de spiegel. 'Verliefd moest ze zijn, aangezien de nabijheid van zijn lichaam, de nacht voor dien in de kamer, haar zozeer beroerd had; aangezien de woorden die hij had uitgesproken , toen hij haar een theekop aanreikte, haar een tennisracket aanreikte, zich zo vast aan een bepaalde plaats in haar konden hechten, en tussen hem en haar in hingen, als een draad, tintelend, ringelend, vibrerend- ze greep in de diepten van de spiegel naar een woord dat de oneindig snelle vibraties kon vatten van de vliegtuigpropeller die ze ooit gezien had bij het ochtendgloren op Croydon. "

Virginia Woolf wordt beschouwd als een van de grootste en meest vernieuwende Engelse schrijvers van de twintigste eeuw. In haar werken experimenteerde ze met de stream of consciousness-techniek; de onderliggende psychologische en emotionele motieven van haar karakters; en de diverse mogelijkheden van een verbrokkelde vertelstructuur en chronologie. Bovendien is ze een soort schutspatroon van het feminisme met haar androgyne seksualiteit en haar levenslange strijd voor vrouwenliteratuur: “Een vrouw moet geld en een eigen kamer hebben als ze fictie wil schrijven. En zoals u kunt constateren blijft het probleem van de ware aard van de vrouw en de ware aard van fictie onopgelost.” Virginia Woolfs laatste, postume roman heeft als klassieker een dubieuze status. Tussen de bedrijven (1941) is nu voor het eerst in het Nederlands beschikbaar, in een mooie vertaling van Erwin Mortier. Het verhaal speelt zich af op een zomerse dag in 1939, de dag waarop de jaarlijkse dorpsvoorstelling wordt opgevoerd op het landgoed van de familie Oliver. De gedachten en gesprekkenen en emoties van de brede waaier van personages worden verweven met hun reactie op de aanstaande oorlog die de toekomst zal veranderen. Hoewel de publicatie van het boek destijds werd overschaduwd door de zelfmoord van Virginia Woolf, wordt het nu gezien als een van haar meest uitdagende en subtiele werken. De titel zegt het al, het boek is in de vorm gegoten van een theaterstuk. We volgen de protagonisten gedurende een zomerdag waarop een landgoed, Poyntzet Hall, opengesteld wordt voor een jaarlijkse opvoering. ' ‘Between the acts’ verwees niet alleen naar het landhuis maar ook naar de periode tussen de twee wereldoorlogen. De zomerdag in 1939, waarin de handeling zich voltrekt, is op het eerste gezicht idyllisch. Maar de oorlog is nakende terwijl ook een nieuwe moraal en levenstrent zich aankondigt. Virginia laat op het landgoed van de Olivers, Pointz Hall, een bonte mengeling van personages opdraven die voor kleur maar ook voor chaos zorgt. De auteur stuurt haar protagonisten en laveert ze in een een kruising van hilariteit en ernst en schept en wereld waarin zeden worden gewikt en gewogen maar soms ook gewoonweg over boord gezwierd. Mortier heeft buitengewoon knap vertaalwerk afgeleverd en zowel de inleiding als het nawoord van zijn hand verlenen aan dit knappe werk toch een bijzondere grandeur.

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties:

Gelezen door: Rony Borghart (107 boeken)

Citaat: "De woorden vormden twee kringen, volmaakte kringen, die hen, zij en Haines, als twee zwanen stroomafwaarts droegen. Maar op zijn sneeuwwitte borst zat een kring van warrig vies eendenkroos, en ook zij zat, met haar vliespoten, verstrikt: in haar echtgenoot, de beursmakelaar."

Een verhaal dat zich afspeelt in een tijdspanne van 24 uur. Het begint op de avond voor een toneelvoorstelling in de tuin van Pointz Hall, een landhuis dat nog leeft in de Victoriaanse traditie, en eindigt ’s avonds na de voorstelling. De jaarlijkse opvoering is een oude traditie, het landhuis wordt dan open gesteld voor de dorpsbewoners die de tuinen kunnen bezoeken en tijdens de pauze wordt er thee en sandwiches geserveerd. De voorstelling an sich is secondair. Het bestaat uit flarden Britse geschiedenis met referenties aan belangrijke Engelse auteurs. Waar het eigenlijk om gaat is het doen en laten, de gesprekken van de mensen, voor de voorstelling, tijdens de pauzes en na de voorstelling. Voor het theaterstuk begint worden de bewoners van het landhuis voorgesteld, het gebouw en de tuinen beschreven, de sfeer van de voorbereidingen en het leven in het landhuis opgeroepen. Personages: Bartholomew Oliver, de heer des huizes, weduwnaar en oud koloniaal en mevr. Swithin zijn meestal inwonende zuster. Giles Oliver, zijn zoon, die in de city werkt als beursmakelaar – een ongewone beroepskeuze in die middens. Isa(belle) zijn vrouw, moeder van zijn twee kinderen. Isa is heimelijk verliefd op Rupert Haines, een hereboer. “Hij had haar tijdens een partijtje tennis een kop thee aangeboden, haar ooit een tennisraket aangereikt” Zinsnede die enkele keren terugkomt. Ze schrijft heimelijk gedichten die ze voor haar man verbergt. Mevr. Manresa, vlotte dame uit de middenklasse, die de morgen van de voorstelling onverwacht op bezoek komt en veinst niet te weten dat het de dag van de toneelopvoering is. Giles zal er natuurlijk zijn en het is op hem dat zij haar oog heeft laten vallen. Juffrouw La Trobe is auteur en regisseur van het stuk dat door dorpelingen wordt opgevoerd. Een dame met kunstzinnige ambities die het niet heeft kunnen waarmaken. Een vreemd slot, vol tristesse. Miss La Trobe weigert het applaus en wacht tot acteurs en publiek weg zijn. Dan neemt ze haar grammofoonplaten, zeult ermee naar huis en vindt troost en inspiratie in de plaatselijke pub bij het niet schuimend bier. Kenmerken van dit werk: afwezigheid van een verhaal, ontbreken van een centrale held, geen boodschap, wel het oproepen van allerindividueelste emoties en natuurlijk de schitterende Woolfse zinnen.

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties:

Locatie: uk