Bloemen van het kwaad Gedichten van dictators

Gelezen door: André Oyen (3171 boeken)

Citaat: "De ene dag een gedicht, de andere genocide. Er zijn verschillende verklaringen voor de dichtende dictator. Sommigen hanteren poëzie als medicijn tegen de fantoompijn: met hun dictatorschap zijn ze iets kwijtgeraakt wat ze met poëzie hopen te herstellen."

In de 520 bladzijden dikke verzamelbundel 'Bloemen van het kwaad. Gedichten van dictators' (Uitgeverij Koppernik) laat essayist en vertaler Paul Damen zien hoe de wreedste leiders uit de wereldgeschiedenis zich 'vergrepen' aan de poëzie.
Bloemen van het kwaad is een bloemlezing van gedichten van dictators. Hitler, Stalin, Dzjengis Khan, Nero, Mao Zedong, Pol Pot, Ho Chi Min, Al Khadafi, Saddam Hoessein, Karadžić en nog vele anderen – allemaal schreven ze gedichten. Naast massamoord, standbeelden en naar zichzelf vernoemde steden, bergen en waterkrachtcentrales, lijkt poëzie daarbij te horen. Paul Damen verzamelde deze gedichten en plaatst ze in deze bloemlezing in een historisch kader.
Soms waren de gedichten een jeugdzonde, zoals bij Stalin, Hitler en Napoleon, soms vulden tirannen slim hun propaganda aan, zoals Pol Pot en Saddam Hoessein. Vaak verboog de dictator klassieke motieven naar een regime-vriendelijke variant, zoals Nero, Mao Zedong en ayatollah Khomeini deden. En uiteraard was hun poëzie voor henzelf het zoveelste bewijs van hun genialiteit, zoals Ceauşescu, de Turkmeense dictator Türkmenbay en de beide Noord-Koreaanse Kimmen bewezen.
Het boek is een doorwrochten werk met een degelijk nawoord van dichter Menno Wigman. Ook mochten enkele al dan niet geslaagde probeersels van bekende dichtende dictators hier niet ontbreken. Mooi kan ik het werk niet noemen omdat dichtende dictators mij nog altijd kippenvel bezorgen. Nee ik vind het een boeiend werk ook al omdat Paul Damen er zoveel jaren van gedegen research en vertaalwerk in gestopt heeft. Ook is het feit dat door de vaak onbekende literaire nalatenschap van de dictators als uitgangspunt te nemen, er een indringend beeld van leven, werk en terreur van de persoon in kwestie kan opgehangen worden.
Van Koning David, keizer Nero, Elisabeth I, the virgin Queen, Ivan de verschrikkelijke, de Hongaarse gravin en meisjemoordenaar Erzsébet Báthory, Dzjenghis Khan en bevlogen koppensnellers als Robespierre wordt de twintigste eeuw onder handen genomen. Niet alleen Hitler of Stalin maar ook Fidel Castro, Mao Zedong, Che, Hirohito, Papa Doc, Ceausescu, Pol Pot, Idi Amin, Khomeini, Saddam Hoessein, Al Kadhafi, Karadzic en nog een hele trits meer( drieëndertig in totaal waarin de dames heel sterk in de minderheid zijn) worden genadeloos doorgelicht.
Persoonlijk ben ik groot liefhebber van de dichtkunst en het deed me dan ook pijn om te lezen dat het dichterschap een mens niet per definitie tot een goed mens maakt. Toch vind ik Bloemen van het kwaad een heel sterk werd omdat het een bijzonder knap historisch en maatschappelijk beeld geeft.

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties: